Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Just a junked out joint off a backroad Một quán nhỏ trên con đường quê Blinkin' window sign with an arrow Với biển hiệu hình mũi tên nhấp nháy ánh đèn The gravel Iot chock full of toolbox trucks Con đường đá vụn đỗ đầy một hàng xe tải Makin' their happy hour way home Xe của những người khách ghé qua mua vui trên đường về nhà When guys like me lose girls like you Khi một chàng trai như tôi đánh mất một cô gái như em That's where we run to Thì đó là nơi chúng tôi thường lui đến They got "Whiskey River" on a jukebox Họ đang mở bài "Whiskey River" trên máy phát The honky tonk sawdust dance floor Sàn nhảy thì phủ đầy mùn cưa A neon, five o'clock, pro clock Đồng hồ nhảy số 5 giờ sáng Plenty damn many when you want one more Không biết đã bao nhiêu nhưng vẫn muốn uống thêm ly nữa This broke heart fool on an old bar stool Tên ngốc thất tình này vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ Drinkin' beer almost as cold as you Nốc cạn ly bia lạnh như trái tim em Bunch of good time numbers on the stall door Tôi ghi lại những số điện thoại trên cửa phòng mời gọi Picture you on a dart board Tôi dán ảnh em lên bảng phóng phi tiêu Them cinder block walls ain't ever been cleaned Bức tường gỗ kia chắc chưa bao giờ được lau Still ain't as dirty as you done me Nhưng vẫn chưa dơ bẩn bằng cách em đối xử với tôi They got "Whiskey River" on a jukebox Họ đang mở bài "Whiskey River" trên máy phát The honky tonk sawdust dance floor Sàn nhảy thì phủ đầy mùn cưa A neon, five o'clock, pro clock Đồng hồ nhảy số 5 giờ sáng Plenty damn many when you want one more Không biết đã bao nhiêu nhưng vẫn muốn uống thêm ly nữa Of this broke heart fool on an old bar stool Tên ngốc thất tình này vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ Drinkin' beer almost as cold as you Nốc cạn ly bia lạnh như trái tim em When guys like me lose girls like you Khi một chàng trai như tôi đánh mất cô gái như em That's where we run to Đây chính là nơi chúng tôi lui đến They got "Whiskey River" on a jukebox Họ đang mở bài "Whiskey River" trên máy phát A honky tonk sawdust dance floor Sàn nhảy thì phủ đầy mùn cưa A neon, five o'clock, pro clock Đồng hồ nhảy số 5 giờ sáng Plenty damn many when you want one more Không biết đã bao nhiêu nhưng vẫn muốn uống thêm ly nữa Of this broke heart fool on an old bar stool Tên ngốc thất tình này vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ Drinkin' beer almost as cold as you Nốc cạn ly bia lạnh như trái tim em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.