Yêu thích
Xem thêm
Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road Yeah, anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ I’m gonna ride ’til I can’t no more anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi I’m gonna take my horse to the old town road anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ I’m gonna ride ’til I can’t no more anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi I got the horses in the back Anh có đàn tuấn mã phi ở phía sau Horse tack is attached yên cương bàn đạp đã sẵn sàng Hat is matte black mang chiếc mũ màu đen nhám Got the boots that’s black to match cùng đôi bốt màu đen cùng màu Ridin’ on a horse, ha Cưỡi con tuấn mã You can whip your Porsche chú cứ cưỡi con Porsche của mình đi I been in the valley Anh đã đến vùng thung lũng này rồi You ain’t been up off that porch, now Chú thì còn chưa đặt chân được tới cổng nữa Can’t nobody tell me nothin’ Chẳng ai có thể nói gì về anh cả You can’t tell me nothin’ Chú cũng không nói gì được về anh hết Can’t nobody tell me nothin’ Chẳng ai có thể nói gì về anh cả You can’t tell me nothin’ Chú cũng không nói gì được về anh hết Ridin’ on a tractor Cưỡi chiếc máy cày Lean all in my bladder bàng quang chẳng chút mỡ thừa Cheated on my baby Cắm sừng con bồ của mình You can go and ask her Chú có thể đi mà hỏi ẻm My life is a movie Cuộc sống của anh tựa như một cuốn phim Bull ridin’ and boobies Cưỡi bò tót rồi mấy kẻ khờ Cowboy hat from Gucci Mũ cao bồi hiệu Gucci Wrangler on my booty Quần hiệu Wrangler Can’t nobody tell me nothin’ Chẳng ai có thể nói gì về anh cả You can’t tell me nothin’ Chú cũng không nói gì được về anh hết Can’t nobody tell me nothin’ Chẳng ai có thể nói gì về anh cả You can’t tell me nothin’ chú cũng không nói gì được về anh hết Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road yeah, anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ I’m gonna ride ’til I can’t no more anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi I’m gonna take my horse to the old town road yeah, anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ I’m gonna ride ’til I can’t no more anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi Hat down, cross town, livin’ like a rockstar Vứt mũ đi, băng qua phố, sống cuộc sống như một ngôi sao nhạc rock Spent a lot of money on my brand new guitar Đổ tiền ra mua chiếc ghi ta mới cóng Baby’s got a habit: diamond rings and Fendi sports bras Bồ anh có thói quen: đeo nhẫn kim cương cùng bra thể thao hiệu Fendi Ridin’ down Rodeo in my Maserati sports car Xuống phố Rodeo bằng con xe thể thao hiệu Maserati Got no stress, I’ve been through all that Không còn phiền não gì nữa, anh đều kinh qua cả rồi I’m like a Marlboro Man so I kick on back Anh như một gã Marlboro chẳng còn phiền não Wish I could roll on back to that old town road Ước muốn được quay về lại con phố cũ I wanna ride ’til I can’t no more anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road yeah, anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ I’m gonna ride ’til I can’t no more anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi I’m gonna take my horse to the old town road yeah, anh sắp dắt con tuấn mã về con phố cũ I’m gonna ride ’til I can’t no more anh sẽ phi ngựa đến khi nào không đi nổi nữa thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Old town road

Lil Nas X

Lil Nas X

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Lil Nas X is an American rapper, singer, and songwriter. 

He rose to prominence with the release of his country rap single "Old Town Road", which first achieved viral popularity on the social media app TikTok in early 2019 before climbing music charts internationally and becoming diamond certified by November of that same year.

"Old Town Road" spent nineteen weeks atop the US Billboard Hot 100 chart, becoming the longest-running number-one song since the chart debuted in 1958. Several remixes of the song were released, the most popular of which featured country singer Billy Ray Cyrus. Nas X came out as gay while "Old Town Road" was atop the Hot 100, becoming the only artist to do so while having a number-one record. Following the success of "Old Town Road", Nas X released his debut EP, titled 7, which spawned two further singles⁠, with "Panini" peaking at number 5 on the Hot 100 and "Rodeo" peaking at number 22.

Nas X was the most-nominated male artist at the 62nd Annual Grammy Awards, where he ultimately won awards for Best Music Video and Best Pop Duo/Group Performance. "Old Town Road" earned him two MTV Video Music Awards including Song of the Year; the American Music Award for Favorite Rap/Hip Hop Song; and Nas X is the first and only openly LGBTQ artist to win a Country Music Association award. Time named him as one of the 25 most influential people on the Internet in 2019, and he was named on the Forbes 30 under 30 list in 2020.

Xem thêm
Bình luận