Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Just one last dance Chỉ một điệu nhảy cuối Oh baby Anh ơi Just one last dance Chỉ một điệu nhảy cuối We meet in the night in the Spanish cafe Chúng ta gặp nhau trong đêm tại quán cà phê Tây Ban Nha I look in your eyes just don't know what to say Em nhìn vào đôi mắt anh mà chẳng thể nói nên lời It feels like I'm drowning in salty water Cảm giác như em đang chìm trong dòng nước mắt A few hours left 'til the sun's gonna rise Chỉ vài giờ nữa thôi mặt trời sẽ mọc Tomorrow will come an it's time to realize Ngày mai đến cũng là lúc nhận ra Our love has finished forever Tình yêu của chúng ta đã kết thúc mãi mãi How I wish to come with you (wish to come with you) Em ước ao mình có thể tới bên anh (ước gì mình có thể tới bên anh) How I wish we make it through Em ước sao chúng ta có thể vượt qua Just one last dance Chỉ một điệu nhảy cuối Before we say goodbye Trước khi chúng ta nói lời tạm biệt When we sway and turn around and around and around Khi chúng ta xoay và quay đều, quay đều It's like the first time Giống như lần đầu tiên Just one more chance Chỉ một cơ hội nữa Hold me tight and keep me warm Hãy ôm em và sưởi ấm em Cause the night is getting cold Bởi vì đêm đang lạnh dần And I don't know where I belong Và em không biết mình thuộc về nơi nào Just one last dance Chỉ một điệu nhảy cuối The wine and the lights and the Spanish guitar Rượu, ánh đèn và tiếng ghi ta Tây Ban Nha I'll never forget how romantic they are Anh sẽ không bao giờ quên chúng ta đã lãng mạn như thế nào But I know, tomorrow I'll lose the one I love Nhưng anh biết, ngày mai anh sẽ mất một người anh yêu There's no way to come with you Đã không còn đường trở lại với em It's the only thing to do Chỉ có một điều để làm Just one last dance Chỉ một điệu nhảy cuối Before we say goodbye Trước khi chúng ta nói lời tạm biệt When we sway and turn around and around and around Khi chúng ta xoay và quay đều, quay đều It's like the first time Giống như lần đầu tiên Just one more chance Chỉ một cơ hội nữa Hold me tight and keep me warm Hãy ôm em và sưởi ấm em Cause the night is getting cold Bởi vì đêm đang lạnh dần And I don't know where I belong Và em không biết mình thuộc về nơi nào Just one last dance Chỉ một điệu nhảy cuối Before we say goodbye Trước khi nói lời tạm biệt When we sway and turn around and around and around Khi chúng ta xoay và quay đều, quay đều It's like the first time Giống như lần đầu tiên Just one more chance Chỉ một cơ hội nữa Hold me tight and keep me warm Hãy ôm em và sưởi ấm em Cause the night is getting cold Bởi vì đêm đang lạnh dần And I don't know where I belong Và em không biết mình thuộc về nơi nào Just one last dance Chỉ một điệu nhảy cuối Before we say goodbye Trước khi nói lời tạm biệt When we sway and turn around and aound and around Khi chúng ta xoay và quay đều, quay đều It's like the first time Giống như lần đầu tiên Just one more chance Chỉ một cơ hội nữa Hold me tight and keep me warm Hãy ôm em và sưởi ấm em Cause the night is getting cold Bởi vì đêm đang lạnh dần And I don't know where I belong Và em không biết mình thuộc về nơi nào Just one last dance Chỉ một điệu nhảy cuối Just one more chance Chỉ một cơ hội nữa Just one last dance Chỉ một điệu nhảy cuối

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.