Yêu thích
Xem thêm
Tell me his name Hãy nói tên anh ta I want to know Anh muốn biết The way he looks Anh ta như thế nào And where you go Và nơi em đến I need to see his face Anh muốn nhìn thấy mặt anh ta I need to understand Anh cần phải hiểu Why you and I came to an end Lý do anh và em chia tay Tell me again Hãy nói với anh lần nữa I want to hear Anh muốn nghe Who broke my faith in all these years Ai đã phá vỡ niềm tin của anh trong những năm tháng qua Who lays with you at night Ai ngủ bên cạnh em mỗi đêm While I'm here all alone Trong khi anh ở đây cô đơn một mình Remembering when I was your own Nhớ lại khi anh là của em I let you go Anh sẽ để em đi I let you fly Anh sẽ trả tự do cho em Why do I keep on asking why Tại sao anh cứ hỏi tại sao I let you go Anh sẽ để em đi Now that I found Giờ đây anh đã tìm thấy A way to keep somehow Một cách để giữ bằng cách nào đó More than a broken vow Hơn là một lời thề tan vỡ Tell me the words I never said Hãy nói với anh những lời anh không bao giờ nói Show me the tears you never shed Cho anh thấy những giọt nước mắt mà em không bao giờ rơi Give me the touch Hãy cho anh những cảm xúc That one you promised to be mine Mà em đã hứa sẽ là của anh Or has it vanished for all time Hay nó sẽ biến mất mãi mãi I let you go Anh sẽ để em đi I let you fly Anh sẽ trả tự do cho em Why do I keep on asking why Tại sao anh cứ hỏi tại sao I let you go Anh sẽ để em đi Now that I found Giờ đây anh đã tìm thấy A way to keep somehow Một cách để giữ bằng cách nào đó More than a broken vow Hơn là một lời thề tan vỡ I close my eyes Anh nhắm mắt lại And dream of you and I Và mơ thấy anh và em And then I realize Và rồi anh nhận ra rằng There's more to love than only bitterness and lies Có nhiều thứ để yêu hơn là sự cay đắng và dối trá I close my eyes Anh nhắm mắt lại I'd give away my soul Anh sẽ cho đi linh hồn này To hold you once again Để giữ em lại một lần nữa And never let these moments end Và không bao giờ để những khoảnh khắc này kết thúc I let you go Anh sẽ để em đi I let you fly Anh sẽ trả tự do cho em Now that I know I’m asking why Giờ đây anh biết anh cứ hỏi tại sao I let you go Anh sẽ để em đi Now that I found Giờ đây anh đã tìm thấy A way to keep somehow Một cách để giữ bằng cách nào đó More than a broken vow Hơn là một lời thề tan vỡ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Broken Vow

Josh Groban

Josh Groban

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Joshua "Josh" Winslow Groban (born February 27, 1981) is an American singer, songwriter, actor, and record producer. His first four solo albums have been certified multi-platinum, and he was charted in 2007 as the number-one best selling artist in the United States, with over 22.3 million records in the nation. As of 2012, he has sold over 25 million records worldwide.

Xem thêm
Bình luận