Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea Nếu mà cậu bị mắc kẹt giữa biển khơi I'll sail the world to find you Tớ sẽ căng buồm đi khắp thế gian để tìm cậu If you ever find yourself lost in the dark and you can't see Nếu mà cậu bị lạc giữa màn đêm u tối và không thể thấy đường I'll be the light to guide you Tớ sẽ là ngọn đèn để dẫn đường cho cậu Find out what we're made of Hiểu được những gì chúng mình vun đắp cùng nhau What we are called to help our friends in need Khi chúng ta luôn có mặt để giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there Cậu có thể trông cậy vào tớ và 1 2 3 tớ sẽ xuất hiện ngay And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there Và tớ biết khi tớ gặp khó khăn, tớ có thể trông cậy vào cậu và 4,3,2 cậu sẽ xuất hiện Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah Vì đó là những gì bạn bè phải nên làm Ooooooh, oooohhh yeah, yeah Ooooooh, oooohhh yeah, yeah If you're tossin' and you're turnin' and you just can't fall asleep Nếu cậu nằm trằn trọc và chẳng thể nào ngủ được I'll sing a song beside you Tớ sẽ hát cho cậu nghe một bài And if you ever forget how much you realy mean to me Và nếu cậu quên rằng cậu có ý nghĩa với tới nhường nào Every day I will remind you Ngày ngày tớ sẽ nhắc cậu nhớ Find out what we're made of Hiểu được những gì chúng mình vun đắp cùng nhau What we are called to help our friends in need Khi chúng ta luôn có mặt để giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there Cậu có thể trông cậy vào tớ và 1 2 3 tớ sẽ xuất hiện ngay And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there Và tớ biết khi tớ gặp khó khăn, tớ có thể trông cậy vào cậu và 4,3,2 cậu sẽ xuất hiện Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah Vì đó là những gì bạn bè phải nên làm Ooooooh, oooohhh yeah, yeah Ooooooh, oooohhh yeah, yeah You'll always have my shoulder when you cry Tớ sẽ luôn bên cạnh cho cậu mượn bờ vai khi cậu khóc I'll never let go, never say goodbye Tớ sẽ không bao giờ bỏ đi và nói lời tạm biệt You know you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there Cậu biết cậu có thể trông cậy vào tớ và 1 2 3 tớ sẽ xuất hiện ngay And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there Và tớ biết khi tớ gặp khó khăn, tớ có thể trông cậy vào cậu và 4,3,2 cậu sẽ xuất hiện Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah Vì đó là những gì bạn bè phải nên làm Ooooooh, oooohhh Ooooooh, oooohhh You can count on me 'cause I can count on you Cậu có thể trông cậy vào tớ vì tớ cũng vậy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.