JOSH GROBAN

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

Changing Colors

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Changing Colors. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

You look at me with uncertainty
Em nhìn anh với sự không chắc chắn
You look at me with urgency
Em nhìn anh với sự khẩn nài
You look at me with fear in your eyes
Em nhìn anh với nỗi sợ hãi trong đôi mắt em
Like you're about to fall away
Giống như em sắp rời bỏ đi
Don't be afraid to change your colours now
Đừng sợ hãi khi em thay đổi những sắc màu của mình
I've known you all summer and you rose above it all
Anh biết em suốt mùa hè và em vượt lên trên tất cả
I see you hesitate to fall now
Anh thấy em do dự rời đi lúc này
But it's a pretty good view from down here too
Nhưng đó cũng là một cơ hội khá tốt
When the wind takes you it takes me too
Khi cơn gió đưa em đi thì nó cũng đưa anh đi cùng
And when you change colours, I'll change mine too
Và khi em thay đổi những sắc màu, anh cũng sẽ thay đổi bản thân mình
Try not to think and I will try too
Cố gắng đừng suy nghĩ và anh cũng vậy
And when you let go, I will let go too
Và khi em ra đi, anh cũng sẽ ra đi
I knew you when you were green and small
Anh biết em khi em còn nhỏ dại
Like a feather on a wing, so long
Giống như chiếc lông vũ ở trên đôi cánh rất lâu rồi
You know I will miss you when you are gone
Em biết là anh sẽ nhớ em khi em ra đi
But don't be afraid if you just can't hang on
Nhưng đừng lo sợ nếu em không thể chờ đợi
Cause when the wind takes you it takes me too
Vì khi cơn gió đưa em đi thì nó cũng đưa anh đi cùng
When you change colours, I'll change mine too
Khi em thay đổi những sắc màu, anh cũng sẽ thay đổi bản thân mình
Try not to think and I will try too
Cố gắng đừng suy nghĩ và anh cũng vậy
When you let go, I will let go too
Khi em ra đi, anh cũng sẽ ra đi
The cold air is pushing hard on you
Không khí lạnh giá đẩy mạnh vào em
I know what you're saying, I can feel it too
Anh biết rằng em đang nói, anh có thể cảm nhận được điều đó
You'll go through changes and I'll go through them too
Em sẽ trải qua những thay đổi và anh cũng vậy
Don't be afraid now, no don't be afraid now
Giờ đây em đừng sợ hãi, không, đừng sợ hãi
Cause when the wind takes you it takes me too
Vì khi cơn gió đưa em đi thì nó cũng đưa anh đi cùng
When you change colours, I'll change mine too
Khi em thay đổi những sắc màu, anh cũng sẽ thay đổi bản thân mình
Try not to think and I will try too
Cố gắng đừng suy nghĩ và anh cũng vậy
When you let go, I will let go too
Khi em ra đi, anh cũng sẽ ra đi

TẤT CẢ VIDEO CỦA CA SĨ 1

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA JOSH GROBAN

Joshua "Josh" Winslow Groban (born February 27, 1981) is an American singer, songwriter, actor, and record producer. His first four solo albums have been certified multi-platinum, and he was charted in 2007 as the number-one best selling artist in the United States, with over 22.3 million records in the nation. As of 2012, he has sold over 25 million records worldwide.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 1981-02-27

Nơi sinh: United States