Yêu thích
Xem thêm
You look at me with uncertainty Em nhìn anh với sự không chắc chắn You look at me with urgency Em nhìn anh với sự khẩn nài You look at me with fear in your eyes Em nhìn anh với nỗi sợ hãi trong đôi mắt em Like you're about to fall away Giống như em sắp rời bỏ đi Don't be afraid to change your colours now Đừng sợ hãi khi em thay đổi những sắc màu của mình I've known you all summer and you rose above it all Anh biết em suốt mùa hè và em vượt lên trên tất cả I see you hesitate to fall now Anh thấy em do dự rời đi lúc này But it's a pretty good view from down here too Nhưng đó cũng là một cơ hội khá tốt When the wind takes you it takes me too Khi cơn gió đưa em đi thì nó cũng đưa anh đi cùng And when you change colours, I'll change mine too Và khi em thay đổi những sắc màu, anh cũng sẽ thay đổi bản thân mình Try not to think and I will try too Cố gắng đừng suy nghĩ và anh cũng vậy And when you let go, I will let go too Và khi em ra đi, anh cũng sẽ ra đi I knew you when you were green and small Anh biết em khi em còn nhỏ dại Like a feather on a wing, so long Giống như chiếc lông vũ ở trên đôi cánh rất lâu rồi You know I will miss you when you are gone Em biết là anh sẽ nhớ em khi em ra đi But don't be afraid if you just can't hang on Nhưng đừng lo sợ nếu em không thể chờ đợi Cause when the wind takes you it takes me too Vì khi cơn gió đưa em đi thì nó cũng đưa anh đi cùng When you change colours, I'll change mine too Khi em thay đổi những sắc màu, anh cũng sẽ thay đổi bản thân mình Try not to think and I will try too Cố gắng đừng suy nghĩ và anh cũng vậy When you let go, I will let go too Khi em ra đi, anh cũng sẽ ra đi The cold air is pushing hard on you Không khí lạnh giá đẩy mạnh vào em I know what you're saying, I can feel it too Anh biết rằng em đang nói, anh có thể cảm nhận được điều đó You'll go through changes and I'll go through them too Em sẽ trải qua những thay đổi và anh cũng vậy Don't be afraid now, no don't be afraid now Giờ đây em đừng sợ hãi, không, đừng sợ hãi Cause when the wind takes you it takes me too Vì khi cơn gió đưa em đi thì nó cũng đưa anh đi cùng When you change colours, I'll change mine too Khi em thay đổi những sắc màu, anh cũng sẽ thay đổi bản thân mình Try not to think and I will try too Cố gắng đừng suy nghĩ và anh cũng vậy When you let go, I will let go too Khi em ra đi, anh cũng sẽ ra đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Changing Colors

Josh Groban

Josh Groban

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Joshua "Josh" Winslow Groban (born February 27, 1981) is an American singer, songwriter, actor, and record producer. His first four solo albums have been certified multi-platinum, and he was charted in 2007 as the number-one best selling artist in the United States, with over 22.3 million records in the nation. As of 2012, he has sold over 25 million records worldwide.

Xem thêm
Bình luận