Yêu thích
Xem thêm
I've been hearing symphonies Em đã nghe những bản nhạc giao hưởng Before all I heard was silence Trước tất cả những gì em nghe được chỉ là sự im lặng A rhapsody for you and me Một khúc cuồng tưởng cho anh và em And every melody is timeless Mỗi giai điệu vang lên là vô tận Life was stringing me along Cuộc sống này như đang cố đánh lừa em Then you came and you cut me loose Cho đến khi anh đến và giải thoát cho em Was solo singing on my own Anh nhẹ nhàng hát cho em nghe Now I can't find the key without you giờ thậm chí em không thể tìm ra chiếc chìa khóa nếu không có anh And now your song is on repeat Và bài hát của anh hiện vẫn được phát đi phát lại And I'm dancin' on to your heartbeat Em khiêu vũ theo nhịp con tim anh And when you're gone, I feel incomplete Và khi anh rời đi, em cảm thấy thật thiếu vắng So if you want the truth Vậy nên nếu anh muốn sự thật I just wanna be part of your symphony Em chỉ muốn trở thành một phần trong bản nhạc của anh Will you hold me tight and not let go? Liệu anh sẽ giữ lấy em thật chặt và không để em rời đi? Symphony Khúc nhạc giao hưởng Like a love song on the radio Như một bản tình ca trên radio Will you hold me tight and not let go? Liệu anh sẽ giữ lấy em thật chặt và không để em rời đi? I'm sorry if it's all too much Em xin lỗi nếu tình cảm em dành cho anh là quá nhiều Every day you're here, I'm healing Mỗi ngày anh hiện hữu nơi đây khiến cho em được hàn gắn vết thương And I was runnin' out of luck Và nếu như em hết may mắn I never thought I'd find this feeling Em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm lại được cảm giác này 'Cause I've been hearing symphonies Em đã nghe những bản nhạc giao hưởng Before all I heard was silence Trước tất cả những gì em nghe được chỉ là sự im lặng A rhapsody for you and me Một khúc cuồng tưởng cho anh và em (A rhapsody for you and me) Một khúc cuồng tưởng cho anh và em And every melody is timeless Mỗi giai điệu vang lên là vô tận And now your song is on repeat Và bài hát của anh hiện vẫn được phát đi phát lại And I'm dancin' on to your heartbeat Em khiêu vũ theo nhịp con tim anh And when you're gone, I feel incomplete Và khi anh rời đi, em cảm thấy thật thiếu vắng So if you want the truth Vậy nên nếu anh muốn sự thật I just wanna be part of your symphony Em chỉ muốn trở thành một phần trong bản nhạc của anh Will you hold me tight and not let go? Liệu anh sẽ giữ lấy em thật chặt và không để em rời đi? Symphony Khúc nhạc giao hưởng Like a love song on the radio Như một bản tình ca trên radio Will you hold me tight and not let go? Liệu anh sẽ giữ lấy em thật chặt và không để em rời đi? Ah, ah, ah, ah, ah, ah Ah, ah, ah, ah, ah, ah And now your song is on repeat Và bài hát của anh hiện vẫn được phát đi phát lại And I'm dancin' on to your heartbeat Em khiêu vũ theo nhịp con tim anh And when you're gone, I feel incomplete Và khi anh rời đi, em cảm thấy thật thiếu vắng So if you want the truth Vậy nên nếu anh muốn sự thật (Oh, oh, oh) (Oh, oh, oh) I just wanna be part of your symphony Em chỉ muốn trở thành một phần trong bản nhạc của anh Will you hold me tight and not let go? Liệu anh sẽ giữ lấy em thật chặt và không để em rời đi? Symphony Khúc nhạc giao hưởng Like a love song on the radio Như một bản tình ca trên radio Symphony Khúc nhạc giao hưởng Will you hold me tight and not let go? Liệu anh sẽ giữ lấy em thật chặt và không để em rời đi? Symphony Khúc nhạc giao hưởng Like a love song on the radio Như một bản tình ca trên radio Will you hold me tight and not let go? Liệu anh sẽ giữ lấy em thật chặt và không để em rời đi?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Symphony

Clean Bandit

Clean Bandit

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Clean Bandit is an English electronic music group formed in Cambridge, England in 2008. The band consists of Grace Chatto, Jack Patterson and Luke Patterson. Their 2010 single "Mozart's House", released by Black Butter Records, reached number 17 on the UK Singles Chart. In January 2014, they scored their first UK Singles Chart-topping single with "Rather Be", a collaboration with Jess Glynne, featuring elements of both classical and dance music. "Rather Be" remained at the top of the chart for four weeks. They also achieved their first US top 10 single with "Rather Be" peaking at number 10 on the Billboard Hot 100. In 2015, "Rather Be" won the Grammy Award for Best Dance Recording.

Xem thêm
Bình luận