Yêu thích
Xem thêm
When I saw you I knew you were the one Khi anh nhìn thấy em, anh biết em chính là một nửa của anh I want to orbit you like you're the sun Anh muốn được làm vệ tinh quay xung quanh mặt trời là em But let me know before I come undone Nhưng hãy cho anh biết trước khi anh chưa kịp hoàn thiện Am I the one for you? Anh có phải là một nửa của em không? I'm like a puzzle with a missing piece Anh giống như trò ghép hình thiếu mất một mảnh ghép I got a car but didn't get the keys Có chiếc xe mà không có chìa khóa để mở And only you can set my mind at ease Và chỉ có em là có thể làm dịu tâm trí anh So what am I to do Vậy anh phải làm sao đây? I have everything but the girl I want, it's sad but true Anh có một thứ trừ người con gái mà anh mong ước, đáng buồn thay đó là sự thật And everything but the love I need to make it through Và mọi thứ trừ tình yêu mà anh cần để tồn tại And every time I look into your eyes, that's when I realize Và mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt em, anh nhận ra rằng Just how much I love you Anh yêu em biết bao Some say lady luck is on my side Có người nói rằng anh đào hoa And that my life has been an easy ride Và cuộc sống của anh rất suôn sẻ But they don't know how many times I cried Nhưng họ không biết rằng đã bao lần anh bật khóc Cause I am nothing without you Vì anh không là gì cả nếu thiếu em I have everything but the girl I want, it's sad but true Anh có một thứ trừ người con gái mà anh mong ước, đáng buồn thay đó là sự thật And everything but the love I need to make it through Và mọi thứ trừ tình yêu mà anh cần để tồn tại And everytime I look into your eyes, that's when I realize Và mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt em, anh nhận ra rằng Just how much I love you Anh yêu em biết bao I don't know how long I can keep it up Anh không biết anh còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa I need a sign to make it through Anh cần một tín hiệu để đương đầu You gotta tell me now, you gotta let me know Em phải nói cho anh đi, nói cho anh biết bây giờ đi So what am I, what am I to do Anh phải, phải làm sao đây? I have everything but the girl I want, it's sad but true Anh có một thứ trừ người con gái mà anh mong ước, đáng buồn thay đó là sự thật And everything but the love I need to make it through Và mọi thứ trừ tình yêu mà anh cần để tồn tại And every time I look into your eyes, that's when I realize Và mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt em, anh nhận ra rằng Just how much I love you Anh yêu em biết bao

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.