Yêu thích
Xem thêm
In the morning when I wake Mỗi sớm mai khi anh thức dậy And the sun is coming through Và mặt trời đang từ từ ló dạng Oh, you fill my lungs with sweetness Em lấp đầy hơi thở anh bằng sự ngọt ngào And you fill my head with you Và hình bóng em ngập tràn tâm trí anh Shall I write it in a letter? Hay để anh viết tất cả vào thư cho em nhé? Shall I try to get it down? Anh có nên viết ra hết không nhỉ? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out Em lấp đầy tâm trí anh bằng những câu ca anh chẳng thể dứt ra được Can I be close to you? Anh có thể ở gần bên em không? Ooh-oo-oo-ooh, ooh Ooh-oo-oo-ooh, ooh Can I be close to you? Anh có thể ở gần bên em không? Ooh-oo-oo-ooh, ooh Ooh-oo-oo-ooh, ooh Can I take you to a moment? Hãy để anh đưa em về lại một khoảnh khắc Where the fields are painted gold Nơi những cánh đồng phủ màu vàng óng And the trees are filled with memories of the feelings never told? Và những tán cây đầy ấp những kỉ niệm của cảm xúc chưa nói được thành lời When the evening pulls the sun down Khi chiều tà buông xuống And the day is almost through Và một ngày nữa sắp trôi qua Oh, the whole world it is sleeping Cả thế giới ngoài kia đang chìm vào giấc ngủ But my world is you Còn thế giới của anh chính là em Can I be close to you? Anh có thể ở gần bên em không? Ooh-oo-oo-ooh, ooh Ooh-oo-oo-ooh, ooh Can I be close to you? Anh có thể ở gần bên em không? Ooh-oo-oo-ooh, ooh Ooh-oo-oo-ooh, ooh Can I be close to you? Anh có thể ở gần bên em không? Ooh-oo-oo-ooh, ooh Ooh-oo-oo-ooh, ooh Can I be close to you? Anh có thể ở gần bên em không? Ooh-oo-oo-ooh, ooh Ooh-oo-oo-ooh, ooh Can I be close to you? Anh có thể ở gần bên em không? Ooh-oo-oo-ooh, ooh Ooh-oo-oo-ooh, ooh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Bloom

The Paper Kites

The Paper Kites

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

The Paper Kites are an indie rock-folk band from Melbourne, Australia. The band was formed in 2010 and consists of Sam Bentley, Christina Lacy, Dave Powys, Josh Bentley and Sam Rasmussen.

They have released two EPs and their debut album States was released in 2013. Their second record twelvefour was released on 28 August 2015.

Xem thêm
Bình luận