Yêu thích
Xem thêm
Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I love you Em yêu anh But I gotta stay true Nhưng em phải thành thật My morals got me on my knees Nhân cách em khẩn cầu anh I'm begging please Em van xin anh Stop playing games Hãy dừng chơi trò chơi tình ái này I don't know what this is Em không biết điều này là gì But you got me good Nhưng anh hiểu rõ em Just like you knew you would Giống như anh biết anh sẽ làm gì I don't know what you do Em không biết anh làm gì But you do it well Nhưng anh làm rất tốt I'm under your spell Em bị anh mê hoặc rồi You got me begging you for mercy Anh khiến em cầu xin lòng thương xót Why won't you release me Tại sao anh không giải thoát em You got me begging you for mercy Anh khiến em cầu xin lòng thương xót Why won't you release me Tại sao anh không giải thoát em I said release me Hãy giải thoát em Now you think that I will be something on the side Giờ anh nghĩ rằng em sẽ là người tình vụng trộm của anh But you got to understand Nhưng anh phải hiểu rằng That I need a man Em cần một người đàn ông Who can take my hand, yes I do Người có thể nắm chặt tay em, vâng em muốn thế I don't know what this is Em không biết điều này là gì But you got me good Nhưng anh hiểu rõ em Just like you knew you would Giống như anh biết anh sẽ làm gì I don't know what you do Em không biết anh làm gì But you do it well Nhưng anh làm rất tốt I'm under your spell Em bị anh mê hoặc rồi You got me begging you for mercy Anh khiến em cầu xin lòng thương xót Why won't you release me Tại sao anh không giải thoát em You got me begging you for mercy Anh khiến em cầu xin lòng thương xót Why won't you release me? Tại sao anh không giải thoát em I said you better release me Anh tốt hơn hết hãy giải thoát em I'm begging you for mercy Em cầu xin anh lòng thương xót Just why won't you release me Tại sao anh không giải thoát em I'm begging you for mercy Em cầu xin anh lòng thương xót You got me begging Anh khiến em cầu xin Mercy Lòng thương xót Why won't you release me Tại sao anh không giải thoát em I'm begging you for mercy Em cầu xin anh lòng thương xót Why wont you release me Tại sao anh không giải thoát em You got me begging you for mercy Anh khiến em cầu xin lòng thương xót I'm begging you for mercy Em cầu xin anh lòng thương xót Why won't you release me Tại sao anh không giải thoát em Break it down Anh khiến em gục ngã Begging you for mercy Van xin lòng thương xót của anh You got me begging Anh khiến em cầu xin Down on my knees Khẩn cầu anh I said mercy, you got me begging Lòng thương xót, anh khiến em van xin Begging you for mercy Cầu xin anh lòng thương xót You got me begging Anh khiến em cầu xin

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.