Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
All I need's a little love in my life Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong cuộc đời tôi All I need's a little love in the dark Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong bóng tối A little but I'm hoping it might kick start Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình I need a little loving tonight Tôi cần một chút yêu thương đêm nay Hold me so I'm not falling apart Hãy giữ lấy tôi để tôi không gục ngã A little but I'm hoping it might kick start Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình Yeah Yeah Shot gun, aimed at my heart, you got one Súng săn, ngắm ngay tim tôi, em bắn trúng tôi Tear me apart and then some Khiến tôi đau đớn và rồi How do we call this love? Làm sao ta gọi đây là tình yêu? Whoa, oh, oh, oh Whoa, oh, oh, oh I try to run away but your eyes Tôi cố trốn chạy nhưng đôi mắt em Tell me to stay, oh why? Bảo tôi ở lại, ôi vì sao thế? Why do we call this love? Tại sao ta gọi đây là tình yêu? Whoa, oh, oh, oh Whoa, oh, oh, oh It seems like we've been losing control Dường như chúng ta đang mất kiểm soát Somebody tell me I'm not alone Ai đó hãy nói với tôi rằng tôi không cô đơn When I say Khi tôi nói All I need's a little love in my life Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong cuộc đời tôi All I need's a little love in the dark Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong bóng tối A little but I'm hoping it might kick start Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình I need a little loving tonight Tôi cần một chút yêu thương đêm nay Hold me so I'm not falling apart Hãy giữ lấy tôi để tôi không gục ngã A little but I'm hoping it might kick start Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình Maybe some part of you just hates me Có lẽ phần nào đó trong em ghét tôi You pick me up and play me Em chọn tôi và đùa giỡn tôi How do we call this love? Làm sao ta gọi đây là tình yêu? Whoa, oh, oh, oh Whoa, oh, oh, oh One time tell me you need me tonight Hãy một lần nói với tôi em cần tôi đêm nay To make it easy, you lie Dễ thôi mà, em nói dối And say it's all for love Và nói tất cả chỉ vì tình yêu Whoa, oh, oh, oh Whoa, oh, oh, oh It seems like we've been losing control Dường như chúng ta đang mất kiểm soát Somebody tell me I'm not alone Ai đó hãy nói với tôi rằng tôi không cô đơn When I say Khi tôi nói All I need's a little love in my life Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong cuộc đời tôi All I need's a little love in the dark Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong bóng tối A little but I'm hoping it might kick start Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình I need a little loving tonight Tôi cần một chút yêu thương đêm nay Hold me so I'm not falling apart Hãy giữ lấy tôi để tôi không gục ngã A little but I'm hoping it might kick start Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình Whoa, whoa Whoa, whoa Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình Whoa, whoa Whoa, whoa Me and my broken Tôi và trái tim tan vỡ của mình Yeah, yeah, yeah (me and my broken) Yeah, yeah, yeah (tôi và trái tim tan vỡ (How do we call this?) Yeah, yeah (Làm sao ta gọi đây là tình yêu?) Yeah, yeah It's just me, it's just me, it's just me Chỉ mình tôi Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình All I need's a little love in my life (baby) Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong cuộc đời tôi All I need's a little love in the dark Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong bóng tối A little but I'm hoping it might kick start Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình I need a little loving tonight Tôi cần một chút yêu thương đêm nay Hold me so I'm not falling apart Hãy giữ lấy tôi để tôi không gục ngã A little but I'm hoping it might kick start Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu Me and my broken heart Tôi và trái tim tan vỡ của mình

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.