Yêu thích
Xem thêm
In this farewell Trong lời từ biệt này There's no blood Không còn máu There's no alibi Không còn lời biện minh nào 'Cause I've drawn regret Vì tôi đã rút ra sự hối tiếc From the truth Từ sự thật Of a thousand lies Của ngàn lời dối trá So let mercy come and wash away Vì thế hãy để lòng nhân từ đến và gột rửa đi What I've done Những gì tôi đã làm I'll face myself Tôi sẽ đối diện với chính mình To cross out what I've become Để xóa bỏ đi thứ mà tôi đã trở thành Erase myself Gột rửa bản thân mình And let go of what I've done Và để những gì tôi đã gây nên biến mất đi Put to rest Hãy quên đi What you thought of me Những gì bạn đã nghĩ về tôi While I clean this slate Trong khi tôi rửa sạch quá khứ này With the hands Bằng đôi tay Of uncertainty Với sự rụt rè So let mercy come Vì thế hãy để lòng nhân từ đến And wash away Và gột rửa đi What I've done Những gì tôi đã làm I'll face myself Tôi sẽ đối diện với chính mình To cross out what I've become Để xóa bỏ đi thứ mà tôi đã trở thành Erase myself Gột rửa bản thân mình And let go of what I've done Và để những gì tôi đã gây nên biến mất đi For what I've done Cho những gì tôi đã gây ra I start again Tôi bắt đầu lại And whatever pain may come Và mặc cho bao đau đớn có thể đến Today this ends Hôm nay điều này sẽ chấm dứt I'm forgiving what I've done Tôi sẽ tha thứ cho những gì mình đã làm I'll face myself Tôi sẽ đối diện với chính mình To cross out what I've become Để xóa bỏ đi thứ mà tôi đã trở thành Erase myself Gột rửa bản thân mình And let go of what I've done Và để những gì tôi đã gây nên biến mất đi What I've done Những gì tôi đã gây ra Forgiving what I've done Xin tha thứ những gì tôi đã gây ra

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

What I've Done

Linkin Park

Linkin Park

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Linkin Park is an American rock band from Agoura Hills, California. Formed in 1996, the band rose to international fame with their debut album Hybrid Theory (2000), which was certified diamond by the RIAA in 2005 and multi-platinum in several other countries. Their following studio album Meteora continued the band's success, topping the Billboard 200 album chart in 2003, and was followed by extensive touring and charity work around the world. In 2003, MTV2 named Linkin Park the sixth-greatest band of the music video era and the third-best of the new millennium. Billboard ranked Linkin Park No. 19 on the Best Artists of the Decade chart. In 2012, the band was voted as the greatest artist of the 2000s in a Bracket Madness poll on VH1. In 2014, the band was declared as the Biggest Rock Band in the World Right Now by Kerrang!.

Xem thêm
Bình luận