Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
In this farewell Trong lời từ biệt này There's no blood Không còn máu There's no alibi Không còn lời biện minh nào 'Cause I've drawn regret Vì tôi đã rút ra sự hối tiếc From the truth Từ sự thật Of a thousand lies Của ngàn lời dối trá So let mercy come and wash away Vì thế hãy để lòng nhân từ đến và gột rửa đi What I've done Những gì tôi đã làm I'll face myself Tôi sẽ đối diện với chính mình To cross out what I've become Để xóa bỏ đi thứ mà tôi đã trở thành Erase myself Gột rửa bản thân mình And let go of what I've done Và để những gì tôi đã gây nên biến mất đi Put to rest Hãy quên đi What you thought of me Những gì bạn đã nghĩ về tôi While I clean this slate Trong khi tôi rửa sạch quá khứ này With the hands Bằng đôi tay Of uncertainty Với sự rụt rè So let mercy come Vì thế hãy để lòng nhân từ đến And wash away Và gột rửa đi What I've done Những gì tôi đã làm I'll face myself Tôi sẽ đối diện với chính mình To cross out what I've become Để xóa bỏ đi thứ mà tôi đã trở thành Erase myself Gột rửa bản thân mình And let go of what I've done Và để những gì tôi đã gây nên biến mất đi For what I've done Cho những gì tôi đã gây ra I start again Tôi bắt đầu lại And whatever pain may come Và mặc cho bao đau đớn có thể đến Today this ends Hôm nay điều này sẽ chấm dứt I'm forgiving what I've done Tôi sẽ tha thứ cho những gì mình đã làm I'll face myself Tôi sẽ đối diện với chính mình To cross out what I've become Để xóa bỏ đi thứ mà tôi đã trở thành Erase myself Gột rửa bản thân mình And let go of what I've done Và để những gì tôi đã gây nên biến mất đi What I've done Những gì tôi đã gây ra Forgiving what I've done Xin tha thứ những gì tôi đã gây ra

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.