Yêu thích
Xem thêm
I dreamed I was missing Anh mơ thấy mình lạc lối You were so scared Em thì quá sợ hãi But no one would listen Nhưng không ai nghe thấy 'Cause no one else cared Vì chẳng ai thèm quan tâm After my dreaming Sau cơn mơ đó I woke with this fear Anh tỉnh dậy với nỗi sợ hãi What am I leaving Anh sẽ để lại những gì When I'm done here? Khi anh kết thúc mọi việc ở đây? So if you're asking me Vậy nếu em hỏi anh I want you to know Anh muốn em biết rằng When my time comes Khi khoảnh khắc đó đến Forget the wrong that I've done Hãy quên đi những sai lầm anh đã gây ra Help me leave behind some Hãy giúp anh bỏ lại phía sau Reasons to be missed Những lí do nên bị quên lãng And don't resent me Và xin đừng tức giận với anh And when you're feeling empty Và khi em cảm thấy trống trải Keep me in your memory Hãy giữ anh trong kí ức em Leave out all the rest Hãy để những gì còn lại ở phía sau Don't be afraid Đừng sợ hãi I've taken my beating Anh đã trừng phạt mình I've shared what I've made Anh đã nhận lấy những gì mình gây ra I'm strong on the surface Bề ngoài trông anh thật mạnh mẽ Not all the way through Nhưng không hẳn như vậy I've never been perfect Anh chẳng bao giờ hoàn hảo But neither have you Nhưng em cũng vậy mà So if you're asking me Vậy nếu em hỏi anh I want you to know Anh muốn em biết rằng When my time comes Khi khoảnh khắc đó đến Forget the wrong that I've done Hãy quên đi những sai lầm anh đã gây ra Help me leave behind some Hãy giúp anh bỏ lại phía sau Reasons to be missed Những lí do nên bị quên lãng Don't resent me Xin đừng tức giận với anh And when you're feeling empty Và khi em cảm thấy trống trải Keep me in your memory Hãy giữ anh trong kí ức em Leave out all the rest Hãy để những gì còn lại ở phía sau Forgetting all the hurt inside Hãy quên đi những nỗi đau trong lòng You've learned to hide so well Mà em đã học che giấu thật tài tình Pretending Vờ như là Someone else can come Có ai đó có thể đến And save me from myself Và giải thoát anh khỏi bản thân mình I can't be who you are Anh không thể trở thành người giống như em When my time comes Khi khoảnh khắc đó đến Forget the wrong that I've done Hãy quên đi những sai lầm anh đã gây ra Help me leave behind some Hãy giúp anh bỏ lại phía sau Reasons to be missed Những lí do nên bị quên lãng Don't resent me Xin đừng tức giận với anh And when you're feeling empty Và khi em cảm thấy trống trải Keep me in your memory Hãy giữ anh trong kí ức em Leave out all the rest Hãy để những gì còn lại ở phía sau Forgetting all the hurt inside Hãy quên đi những nỗi đau trong lòng You've learned to hide so well Mà em đã học che giấu thật tài tình Pretending Vờ như là Someone else can come Có ai đó có thể đến And save from myself Và giải thoát anh khỏi bản thân mình I can't be who you are Anh không thể trở thành người giống như em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Leave Out All The Rest

Linkin Park

Linkin Park

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Linkin Park is an American rock band from Agoura Hills, California. Formed in 1996, the band rose to international fame with their debut album Hybrid Theory (2000), which was certified diamond by the RIAA in 2005 and multi-platinum in several other countries. Their following studio album Meteora continued the band's success, topping the Billboard 200 album chart in 2003, and was followed by extensive touring and charity work around the world. In 2003, MTV2 named Linkin Park the sixth-greatest band of the music video era and the third-best of the new millennium. Billboard ranked Linkin Park No. 19 on the Best Artists of the Decade chart. In 2012, the band was voted as the greatest artist of the 2000s in a Bracket Madness poll on VH1. In 2014, the band was declared as the Biggest Rock Band in the World Right Now by Kerrang!.

Xem thêm
Bình luận