Yêu thích
Xem thêm
When you try your best but you don't succeed Khi bạn đã cố hết sức nhưng vẫn không thành công When you get what you want Khi bạn đạt được những gì mình muốn But not what you need Nhưng lại chẳng phải là thứ bạn cần When you feel so tired but you can't sleep Khi bạn thấy mệt nhoài nhưng chẳng thể chợp mắt Stuck in reverse Bế tắc trong thất bại When the tears come streaming down your face Khi nước mắt lăn dài trên má When you lose something you can't replace Khi bạn mất đi những thứ không gì có thể thay thế được When you love someone but it goes to waste Khi bạn yêu ai đó rồi nhận ra tình yêu này thật vô nghĩa Could it be worse? Liệu mọi chuyện có tệ hơn vậy không? Lights will guide you home Ánh sáng sẽ dẫn lối bạn về nhà And ignite your bones Và thắp lên sức sống trong tâm hồn I will try to fix you Tôi sẽ hàn gắn giúp bạn High up above or down below Hạnh phúc bay bổng hay u buồn tận cùng When you're too in love to let it go Khi bạn quá yêu ai đó đến mức chẳng thể buông tay But if you never try you'll never know Nhưng nếu bạn không thử, thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được Just what you're worth Rằng mình thật sự xứng đáng với điều gì Lights will guide you home Ánh sáng sẽ dẫn lối bạn về nhà And ignite your bones Và thắp lên sức sống trong tâm hồn And I will try to fix you Tôi sẽ hàn gắn giúp bạn Tears stream down your face Những giọt nước mắt lăn dài trên má When you lose something you cannot replace Khi bạn mất đi những thứ không gì có thể thay thế được Tears stream down your face Những giọt nước mắt lăn dài trên má And I Và tôi Tears stream down your face Những giọt nước mắt lăn dài trên má I promise you I will learn from my mistakes Tôi hứa tôi sẽ học từ những thất bại của mình Tears stream down your face Những giọt nước mắt lăn dài trên má And I Và tôi Lights will guide you home Ánh sáng sẽ dẫn lối bạn về nhà And ignite your bones Và thắp lên sức sống trong tâm hồn And I will try to fix you Tôi sẽ hàn gắn giúp bạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Fix You

Coldplay

Coldplay

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Coldplay are a British rock band formed in 1996 by lead vocalist and pianist Chris Martin and lead guitarist Jonny Buckland at University College London (UCL). After they formed under the name Pectoralz, Guy Berryman joined the group as a bassist and they changed their name to Starfish. Will Champion joined as a drummer and backing vocalist, completing the performing line-up. Creative Director Phil Harvey is often referred to as the official fifth member by the band.The band renamed themselves "Coldplay" in 1998, before recording and releasing three EPs: Safety in 1998, Brothers & Sisters as a single in 1999, and The Blue Room in the same year. The Blue Room was their first release on a major label, after signing to Parlophone.

Xem thêm
Bình luận