Yêu thích
Xem thêm
There's gotta be another way out Chắc chắn phải có một lối thoát khác I've been stuck in a cage with my doubt Tôi đã mắc kẹt trong sự hoài nghi của mình I've tried forever getting out on my own Tôi mãi cố gắng tự mình thoát ra Every time I do this my way Mỗi lần tôi đi theo con đường riêng của mình I get caught in the lies of the enemy Tôi lại bị vướng vào những lời dối trá của kẻ thù I lay my troubles down Tôi từ bỏ mọi rắc rối của mình I'm ready for you now Giờ đây tôi đã sẵn sàng gặp bạn rồi Bring me out Hãy giải thoát tôi Come and find me in the dark now Đến và tìm tôi trong bóng tối ngay lúc này Everyday by myself I'm breaking down Mỗi ngày tôi đều gục ngã trong cô đơn I don't wanna fight alone anymore Tôi không muốn chiến đấu một mình nữa Bring me out Giải thoát tôi From the prison of my own pride Thoát khỏi ngục tù niềm kiêu hãnh của tôi My God, I need a hope I can't deny Chúa ơi, tôi cần một tia hy vọng, tôi không thể phủ nhận được nữa In the end I'm realizing Đến cuối cùng, tôi nhận ra I was never meant to fight on my own Tôi không bao giờ muốn phải chiến đấu một mình Every little thing that I've known Tất cả những điều nhỏ nhoi tôi từng biết Is everything I need to let go Là tất cả những điều tôi cần từ bỏ You're so much bigger than the world I have made Bạn là người quan trọng hơn cả thế giới tôi đã tạo dựng nên So I surrender my soul Vì vậy tôi đầu hàng bản thân mình I'm reaching out for your hope Đặt niềm hy vọng nơi bạn I lay my weapons down Tôi hạ vũ khí xuống I'm ready for you now Giờ đây tôi đã sẵn sàng gặp bạn rồi Bring me out Hãy giải thoát tôi Come and find me in the dark now Đến và tìm tôi trong bóng tối ngay lúc này Everyday by myself I'm breaking down Mỗi ngày tôi đều gục ngã trong cô đơn I don't wanna fight alone anymore Tôi không muốn chiến đấu một mình nữa Bring me out Giải thoát tôi From the prison of my own pride Thoát khỏi ngục tù niềm kiêu hãnh của tôi My God, I need a hope I can't deny Chúa ơi, tôi cần một tia hy vọng, tôi không thể phủ nhận được nữa In the end I'm realizing Đến cuối cùng, tôi nhận ra I was never meant to fight on my own Tôi không bao giờ muốn phải chiến đấu một mình I don't wanna be incomplete Tôi không muốn trở nên không hoàn thiện I remember what you said to me Tôi nhớ những điều bạn từng nói với tôi I don't have to fight alone Tôi không phải chiến đấu một mình Bring me out Hãy giải thoát tôi Come and find me in the dark now Đến và tìm tôi trong bóng tối ngay lúc này Everyday by myself I'm breaking down Mỗi ngày tôi đều gục ngã trong cô đơn I don't wanna fight alone anymore Tôi không muốn chiến đấu một mình nữa Bring me out Giải thoát tôi From the prison of my own pride Thoát khỏi ngục tù niềm kiêu hãnh của tôi My God, I need a hope I can't deny Chúa ơi, tôi cần một tia hy vọng, tôi không thể phủ nhận được nữa In the end I'm realizing Đến cuối cùng, tôi nhận ra I was never meant to fight on my own Tôi không bao giờ muốn phải chiến đấu một mình

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

On My Own

Ashes Remain

Ashes Remain

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Ashes Remain is an American Christian rock band. Band members include Josh Smith (lead vocals), Ben Kirk (drums), Rob Tahan (guitar), Jon Hively (bass guitar), and Ryan Nalepa (rhythmic guitar). They have released three albums, Lose the Alibis (2003), Last Day Breathing (2007), What I've Become (2011), two EPs, Red Devotion (2009) and Christmas EP (2012) and one non-album single, Separated (2004).

Xem thêm
Bình luận