LINKIN PARK

Band

Quan tâm

Video mới nhất

Castle Of Glass

Thể loại: Nhạc RockTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Castle Of Glass. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Take me down to the river bend
Đưa tôi trở về dòng sông uốn quanh
Take me down to the fighting end
Đưa tôi đến kết thúc của cuộc chiến này
Wash the poison from off my skin
Gội sạch những điều tối tăm khỏi tôi
Show me how to be whole again
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để trở lại một lần nữa
Fly me up on a silver wing
Đưa tôi bay lên trên chiếc cánh bằng bạc
Past the black where the sirens sing
Qua khỏi vùng đất chết nơi có có tiếng hát của mỹ nhân ngư
Warm me up in a nova's glow
Sưởi ấm tôi trong ánh sáng rực rỡ của ngôi sao
And drop me down to the dream below
Và thả tôi xuống nơi giấc mơ bị gạt bỏ
'Cause I'm only a crack in this castle of glass
Vì tôi chỉ là một vết nứt trong lâu đài thủy tinh này
Hardly anything there for you to see
Thật khó để bạn nhận ra bất cứ điều gì ở đây
For you to see
Để bạn nhận ra
Bring me home in a blinding dream,
Đưa tôi về tổ ấm trong giấc mơ rực sáng
Through the secrets that I have seen
Xuyên qua những bí mật mà bạn đã thấy
Wash the sorrow from off my skin
Gội sạch mọi đau khổ ra khỏi tôi
And show me how to be whole again
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để trở lại một lần nữa
'Cause I'm only a crack in this castle of glass
Vì tôi chỉ là một vết nứt trong lâu đài thủy tinh này
Hardly anything there for you to see
Thật khó để bạn nhận ra bất cứ điều gì ở đây
For you to see
Để bạn nhận ra
'Cause I'm only a crack in this castle of glass
Vì tôi chỉ là một vết nứt trong lâu đài thủy tinh này
Hardly anything else I need to be
Thật khó để bạn cần bất cứ điều gì khác
'Cause I'm only a crack in this castle of glass
Vì tôi chỉ là một vết nứt trong lâu đài thủy tinh này
Hardly anything there for you to see
Thật khó để bạn nhận ra bất cứ điều gì ở đây
For you to see
Để bạn nhận ra

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA LINKIN PARK

Linkin Park is an American rock band from Agoura Hills, California. Formed in 1996, the band rose to international fame with their debut album Hybrid Theory (2000), which was certified diamond by the RIAA in 2005 and multi-platinum in several other countries. Their following studio album Meteora continued the band's success, topping the Billboard 200 album chart in 2003, and was followed by extensive touring and charity work around the world. In 2003, MTV2 named Linkin Park the sixth-greatest band of the music video era and the third-best of the new millennium. Billboard ranked Linkin Park No. 19 on the Best Artists of the Decade chart. In 2012, the band was voted as the greatest artist of the 2000s in a Bracket Madness poll on VH1. In 2014, the band was declared as the Biggest Rock Band in the World Right Now by Kerrang!.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày hoạt động: 1996-01-01

Quốc tịch: United States

Số lượng thành viên: 0