Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Take me down to the river bend Đưa tôi trở về dòng sông uốn quanh Take me down to the fighting end Đưa tôi đến kết thúc của cuộc chiến này Wash the poison from off my skin Gội sạch những điều tối tăm khỏi tôi Show me how to be whole again Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để trở lại một lần nữa Fly me up on a silver wing Đưa tôi bay lên trên chiếc cánh bằng bạc Past the black where the sirens sing Qua khỏi vùng đất chết nơi có có tiếng hát của mỹ nhân ngư Warm me up in a nova's glow Sưởi ấm tôi trong ánh sáng rực rỡ của ngôi sao And drop me down to the dream below Và thả tôi xuống nơi giấc mơ bị gạt bỏ 'Cause I'm only a crack in this castle of glass Vì tôi chỉ là một vết nứt trong lâu đài thủy tinh này Hardly anything there for you to see Thật khó để bạn nhận ra bất cứ điều gì ở đây For you to see Để bạn nhận ra Bring me home in a blinding dream, Đưa tôi về tổ ấm trong giấc mơ rực sáng Through the secrets that I have seen Xuyên qua những bí mật mà bạn đã thấy Wash the sorrow from off my skin Gội sạch mọi đau khổ ra khỏi tôi And show me how to be whole again Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để trở lại một lần nữa 'Cause I'm only a crack in this castle of glass Vì tôi chỉ là một vết nứt trong lâu đài thủy tinh này Hardly anything there for you to see Thật khó để bạn nhận ra bất cứ điều gì ở đây For you to see Để bạn nhận ra 'Cause I'm only a crack in this castle of glass Vì tôi chỉ là một vết nứt trong lâu đài thủy tinh này Hardly anything else I need to be Thật khó để bạn cần bất cứ điều gì khác 'Cause I'm only a crack in this castle of glass Vì tôi chỉ là một vết nứt trong lâu đài thủy tinh này Hardly anything there for you to see Thật khó để bạn nhận ra bất cứ điều gì ở đây For you to see Để bạn nhận ra

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.