Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm tired of being what you want me to be Con quá mỏi mệt với việc phải trở thành người mẹ muốn rồi Feeling so faithless, lost under the surface Cảm thấy mình không có niềm tin, lạc lõng giữa cõi đời này Don't know what you're expecting of me Chẳng biết mẹ đang mong đợi nơi con điều gì nữa Put under the pressure of walking in your shoes Mẹ gây sức ép buộc con phải đi theo con đường mẹ đã chọn (Caught in the undertow, just caught in the undertow) (Mắc kẹt nơi con sóng xô bờ, cứ mãi mắc kẹt nơi con sóng xô bờ) Every step that I take is another mistake to you Mỗi bước con đi là lỗi lầm khác đối với mẹ (Caught in the undertow, just caught in the undertow) (Mắc kẹt nơi con sóng xô bờ, cứ mãi mắc kẹt nơi con sóng xô bờ) I've become so numb, I can't feel you there Con trở nên tê buốt, con không thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ ở đây Become so tired, so much more aware Cảm thấy quá mệt mỏi, nhiều hơn cả nhận thức I'm becoming this, all I want to do Con đang dần trở nên như vậy đấy, tất cả những gì con muốn làm Is be more like me and be less like you Là được trở thành con người mình muốn nhiều hơn là con người mẹ muốn nơi con Can't you see that you're smothering me Mẹ không thấy rằng mẹ đang làm con ngộp thở sao Holding too tightly, afraid to lose control? Giữ con quá chặt, sợ rằng sẽ mất kiểm soát? 'Cause everything that you thought I would be Vì mọi thứ mà mẹ nghĩ con sẽ trở thành Has fallen apart right in front of you Đã sụp đổ ngay trước mắt mẹ (Caught in the undertow, just caught in the undertow) (Mắc kẹt nơi con sóng xô bờ, cứ mãi mắc kẹt nơi con sóng xô bờ) Every step that I take is another mistake to you Mỗi bước con đi là lỗi lầm khác đối với mẹ (Caught in the undertow, just caught in the undertow) (Mắc kẹt nơi con sóng xô bờ, cứ mãi mắc kẹt nơi con sóng xô bờ) And every second I waste is more than I can take Và mỗi phút giây con lãng phí còn nhiều hơn những gì con có thể lấy lại I've become so numb, I can't feel you there Con trở nên tê buốt, con không thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ ở đây Become so tired, so much more aware Cảm thấy quá mệt mỏi, nhiều hơn cả nhận thức I'm becoming this, all I want to do Con đang dần trở nên như vậy đấy, tất cả những gì con muốn làm Is be more like me and be less like you Là được trở thành con người mình muốn nhiều hơn là con người mẹ muốn nơi con And I know Và con biết I may end up failing too Có thể cuối cùng con cũng sẽ thất bại But I know Nhưng con biết rằng You were just like me with someone disappointed in you Mẹ cũng đã từng giống như con khi khiến một ai đó thất vọng về mẹ I've become so numb, I can't feel you there Con trở nên tê buốt, con không thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ ở đây Become so tired, so much more aware Cảm thấy quá mệt mỏi, nhiều hơn cả nhận thức I'm becoming this, all I want to do Con đang dần trở nên như vậy đấy, tất cả những gì con muốn làm Is be more like me and be less like you Là được trở thành con người mình muốn nhiều hơn là con người mẹ muốn nơi con I've become so numb, I can't feel you there Con trở nên tê buốt, con không thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ ở đây Is everything what you want me to be Đó có phải là tất cả những gì mẹ muốn con trở thành I've become so numb, I can't feel you there Con đang dần trở nên như vậy đấy, tất cả những gì con muốn làm Is everything what you want me to be Đó có phải là tất cả những gì mẹ muốn con trở thành

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.