Yêu thích
Xem thêm
All my friends are heathens, take it slow Tất cả bạn bè tôi đều là những kẻ ngoại đạo, nhưng cứ từ đã Wait for them to ask you who you know Cùng chờ họ hỏi xem bạn biết được ai nào Please don't make any sudden moves Làm ơn đừng có làm chuyện gì đột ngột You don't know the half of the abuse Bạn chẳng biết chút gì về sự ngược đãi đâu All my friends are heathens, take it slow Tất cả bạn bè tôi đều là những kẻ ngoại đạo, nhưng đừng vội Wait for them to ask you who you know Cùng chờ họ hỏi xem bạn biết được ai nào Please don't make any sudden moves Làm ơn đừng có làm chuyện gì đột ngột You don't know the half of the abuse Bạn chẳng biết chút gì về sự ngược đãi đâu Welcome to the room of people Chào mừng đến với căn phòng đông đúc Who have rooms of people that they loved one day Nơi mà mọi người dành ra khoảng trống cho những ai họ thương yêu Docked away Giấu đi vấn đề của mình Just because we check the guns at the door Chỉ vì chúng ta rà soát từ những phút đầu Doesn't mean our brains will change from hand grenades Không có nghĩa là tâm trí ta sẽ ngăn chặn được bùng nổ You'll never know the psychopath sitting next to you Bạn sẽ không bao giờ nhận ra được kẻ tâm thần ngồi cạnh mình You'll never know the murderer sitting next to you Cũng sẽ không thể biết được tên sát nhân ngồi bên mình You'll think, "How'd I get here, sitting next to you?" Bạn sẽ nghĩ, "Sao mà mình lại ở đây, ngồi cạnh hắn chứ?" But after all I've said, please don't forget Nhưng sau những gì tôi vừa nói, thì đừng có quên nhé All my friends are heathens, take it slow Tất cả bạn bè tôi đều là những kẻ ngoại đạo, nhưng cứ từ đã Wait for them to ask you who you know Cùng chờ họ hỏi xem bạn biết được ai nào Please don't make any sudden moves Làm ơn đừng có làm chuyện gì đột ngột You don't know the half of the abuse Bạn chẳng biết chút gì về sự ngược đãi đâu We don't deal with outsiders very well Chúng ta không giỏi đối phó với người lạ They say newcomers have a certain smell Họ đồn rằng những kẻ mới đến luôn có một mùi đặc trưng You have trust issues, not to mention Bạn phải có niềm tin, đừng có nói suông They say they can smell your intentions Họ nói rằng họ có thể đánh hơi được dự định của bạn You'll never know the freakshow sitting next to you Bạn sẽ không bao giờ biết được những kẻ dị hợm ngồi cạnh mình You'll have some weird people sitting next to you Bạn sẽ thấy những kẻ kì quặc bên cạnh mình You'll think "How did I get here, sitting next to you?" Bạn sẽ nghĩ, "Sao mà mình lại ở đây, ngồi cạnh hắn chứ?" But after all I've said, please don't forget Nhưng sau những gì tôi vừa nói, thì đừng có quên nhé All my friends are heathens, take it slow Tất cả bạn bè tôi đều là những kẻ ngoại đạo, nhưng cứ từ đã Wait for them to ask you who you know Cùng chờ họ hỏi xem bạn biết được ai nào Please don't make any sudden moves Làm ơn đừng có làm chuyện gì đột ngột You don't know the half of the abuse Bạn chẳng biết chút gì về sự ngược đãi đâu All my friends are heathens, take it slow Tất cả bạn bè tôi đều là những kẻ ngoại đạo, nhưng cứ từ đã Wait for them to ask you who you know Cùng chờ họ hỏi xem bạn biết được ai nào All my friends are heathens, take it slow Tất cả bạn bè tôi đều là những kẻ ngoại đạo, nhưng cứ từ đã Wait for them to ask you who you know Cùng chờ họ hỏi xem bạn biết được ai nào Why'd you come, you knew you should have stayed Sao bạn còn đến đây? Bạn biết rằng bạn nên ở lại mà I tried to warn you just to stay away Tôi đã cố cảnh báo rằng bạn nên tránh xa ra And now they're outside ready to bust Và giờ họ đang ở ngoài và sẵn sàng ập vào It looks like you might be one of us Có vẻ như bạn có thể sẽ trở thành một trong chúng tôi rồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Heathens

Twenty One Pilots

Twenty One Pilots

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Twenty One Pilots (stylized as TWENTY ØNE PILØTS, sometimes shortened to TØP) is an American musical duo originating from Columbus, Ohio. The band was formed in 2009 by lead vocalist and keyboardist Tyler Joseph along with former members Nick Thomas and Chris Salih, who eventually left in 2011, and currently consists of Joseph and drummer Josh Dun. The duo rose to fame in the mid–2010s, after several years of touring and independent releases.

Xem thêm
Bình luận