Yêu thích
Xem thêm
I'll undress you, 'cause you're tired Em sẽ cởi bỏ quần áo giúp anh, vì anh đang mệt mà Cover you as you desire Che chở anh như anh mong muốn When you fall asleep inside my arms Khi anh ngủ say trong vòng tay em May not have the fancy things Có thể em không có những thứ đặc biệt But I'll give you everything Nhưng em sẽ trao cho anh mọi thứ You could ever want, it's in my arms Em sẽ làm mọi thứ anh muốn nếu có thể So baby tell me yes Vậy nên chỉ cần đồng ý thôi And I will give you everything Và em sẽ trao cho anh mọi thứ So baby tell me yes Chỉ cần anh nói đồng ý thôi And I will be all yours tonight Và em sẽ hoàn toàn thuộc về anh đêm nay So baby tell me yes Vậy nên anh chỉ cần đồng ý thôi And I will give you everything Và em sẽ trao cho anh mọi thứ I will be right by your side Em sẽ mãi luôn bên cạnh anh If I can't find the cure, I'll Nếu em không thể tìm ra liều thuốc cứu chữa anh, em sẽ I'll fix you with my love Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình No matter what you know, I'll Cho dù anh có biết điều ấy hay không, em vẫn sẽ I'll fix you with my love Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình And if you say you're okay Và nếu anh nói rằng anh vẫn ổn I'm gonna heal you anyway Em vẫn sẽ chữa lành cho anh dù thế nào đi nữa Promise I'll always be there Em hứa sẽ luôn ở đó Promise I'll be the cure (be the cure) Sẽ luôn là liều thuốc chữa lành cho anh Rub your feet, your hands, your legs Xoa bóp tay chân của anh Let me take care of it, babe Hãy để em chăm sóc nó anh à Close your eyes, I'll sing your favorite song Chỉ cần nhắm mắt lại, em sẽ hát cho anh nghe khúc ca anh yêu thích I wrote you this lullaby Em đã viết cho anh bài hát ru này Hush now baby, don't you cry Nín đi anh hỡi, đừng khóc nữa Anything you want could not be wrong Mọi điều anh muốn có thể không đang đi đúng hướng So baby tell me yes Vậy nên chỉ cần đồng ý thôi And I will give you everything Và em sẽ trao cho anh tất cả mọi thứ So baby tell me yes Chỉ cần anh nói đồng ý thôi And I will be all yours tonight Và em sẽ hoàn toàn thuộc về anh đêm nay So baby tell me yes Vậy nên anh chỉ cần đồng ý thôi And I will give you everything Và em sẽ trao cho anh mọi thứ I will be right by your side Em sẽ mãi luôn bên cạnh anh If I can't find the cure, I'll Nếu em không thể tìm ra liều thuốc cứu chữa anh, em sẽ I'll fix you with my love Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình No matter what you know, I'll Cho dù anh có biết điều ấy hay không, em vẫn sẽ I'll fix you with my love Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình And if you say you're okay Và nếu anh nói rằng anh vẫn ổn I'm gonna heal you anyway Em vẫn sẽ chữa lành cho anh dù thế nào đi nữa Promise I'll always be there Em hứa sẽ luôn ở đó Promise I'll be the cure (be the cure) Sẽ luôn là liều thuốc chữa lành cho anh I'll fix you with my love Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình If I can't find the cure, I'll Nếu em không thể tìm ra liều thuốc cứu chữa anh, em sẽ I'll fix you with my love Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình No matter what you know, I'll Cho dù anh có biết điều ấy hay không, em vẫn sẽ I'll fix you with my love Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình And if you say you're okay Và nếu anh nói rằng anh vẫn ổn I'm gonna heal you anyway Em vẫn sẽ chữa lành cho anh dù thế nào đi nữa Promise I'll always be there Em hứa sẽ luôn ở đó Promise I'll be the cure (be the cure) Sẽ luôn là liều thuốc chữa lành cho anh I'll fix you with my love Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

The Cure

Lady Gaga

Lady Gaga

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Stefani Joanne Angelina Germanotta (/ˈstɛfəniː dʒɜːrməˈnɒtə/ stef-ə-nee jur-mə-not-ə; born March 28, 1986), known professionally as Lady Gaga, is an American singer, songwriter, and actress. She performed initially in theater, appearing in high school plays, and studied at CAP21 through New York University's Tisch School of the Arts before dropping out to pursue a musical career. After leaving a rock band, participating in the Lower East Side's avant garde performance art circuit, and being dropped from a contract with Def Jam Recordings, Gaga worked as a songwriter for Sony/ATV Music Publishing. From there, recording artist Akon noticed her vocal abilities and helped her to sign a joint deal with Interscope Records and his own KonLive Distribution.

Xem thêm
Bình luận