The Cure

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát The Cure. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

LADY GAGA

I'll undress you, 'cause you're tired
Em sẽ cởi bỏ quần áo giúp anh, vì anh đang mệt mà
Cover you as you desire
Che chở anh như anh mong muốn
When you fall asleep inside my arms
Khi anh ngủ say trong vòng tay em
May not have the fancy things
Có thể em không có những thứ đặc biệt
But I'll give you everything
Nhưng em sẽ trao cho anh mọi thứ
You could ever want, it's in my arms
Em sẽ làm mọi thứ anh muốn nếu có thể
So baby tell me yes
Vậy nên chỉ cần đồng ý thôi
And I will give you everything
Và em sẽ trao cho anh mọi thứ
So baby tell me yes
Chỉ cần anh nói đồng ý thôi
And I will be all yours tonight
Và em sẽ hoàn toàn thuộc về anh đêm nay
So baby tell me yes
Vậy nên anh chỉ cần đồng ý thôi
And I will give you everything
Và em sẽ trao cho anh mọi thứ
I will be right by your side
Em sẽ mãi luôn bên cạnh anh
If I can't find the cure, I'll
Nếu em không thể tìm ra liều thuốc cứu chữa anh, em sẽ
I'll fix you with my love
Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình
No matter what you know, I'll
Cho dù anh có biết điều ấy hay không, em vẫn sẽ
I'll fix you with my love
Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình
And if you say you're okay
Và nếu anh nói rằng anh vẫn ổn
I'm gonna heal you anyway
Em vẫn sẽ chữa lành cho anh dù thế nào đi nữa
Promise I'll always be there
Em hứa sẽ luôn ở đó
Promise I'll be the cure (be the cure)
Sẽ luôn là liều thuốc chữa lành cho anh
Rub your feet, your hands, your legs
Xoa bóp tay chân của anh
Let me take care of it, babe
Hãy để em chăm sóc nó anh à
Close your eyes, I'll sing your favorite song
Chỉ cần nhắm mắt lại, em sẽ hát cho anh nghe khúc ca anh yêu thích
I wrote you this lullaby
Em đã viết cho anh bài hát ru này
Hush now baby, don't you cry
Nín đi anh hỡi, đừng khóc nữa
Anything you want could not be wrong
Mọi điều anh muốn có thể không đang đi đúng hướng
So baby tell me yes
Vậy nên chỉ cần đồng ý thôi
And I will give you everything
Và em sẽ trao cho anh tất cả mọi thứ
So baby tell me yes
Chỉ cần anh nói đồng ý thôi
And I will be all yours tonight
Và em sẽ hoàn toàn thuộc về anh đêm nay
So baby tell me yes
Vậy nên anh chỉ cần đồng ý thôi
And I will give you everything
Và em sẽ trao cho anh mọi thứ
I will be right by your side
Em sẽ mãi luôn bên cạnh anh
If I can't find the cure, I'll
Nếu em không thể tìm ra liều thuốc cứu chữa anh, em sẽ
I'll fix you with my love
Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình
No matter what you know, I'll
Cho dù anh có biết điều ấy hay không, em vẫn sẽ
I'll fix you with my love
Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình
And if you say you're okay
Và nếu anh nói rằng anh vẫn ổn
I'm gonna heal you anyway
Em vẫn sẽ chữa lành cho anh dù thế nào đi nữa
Promise I'll always be there
Em hứa sẽ luôn ở đó
Promise I'll be the cure (be the cure)
Sẽ luôn là liều thuốc chữa lành cho anh
I'll fix you with my love
Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình
If I can't find the cure, I'll
Nếu em không thể tìm ra liều thuốc cứu chữa anh, em sẽ
I'll fix you with my love
Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình
No matter what you know, I'll
Cho dù anh có biết điều ấy hay không, em vẫn sẽ
I'll fix you with my love
Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình
And if you say you're okay
Và nếu anh nói rằng anh vẫn ổn
I'm gonna heal you anyway
Em vẫn sẽ chữa lành cho anh dù thế nào đi nữa
Promise I'll always be there
Em hứa sẽ luôn ở đó
Promise I'll be the cure (be the cure)
Sẽ luôn là liều thuốc chữa lành cho anh
I'll fix you with my love
Em sẽ chữa lành anh bằng tình yêu của mình