Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh hey Ô này I don't wanna know, know, know, know Anh không hề muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, no Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know, know, know, know Anh thật không muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, oh Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know Anh chẳng muốn biết đâu Wasted (wasted) Say xỉn And the more I drink the more I think about you Càng uống thì anh càng nghĩ đến em nhiều hơn Oh no, no, I can't take it Ôi không, anh không thể quên được em Baby every place I go reminds me of you Em à, mỗi chốn anh bước chân tới đều gợi anh nhớ về em Do you think of me? Of what we used to be? Em có nghĩ đến anh không? Về việc ta đã từng là gì của nhau? Is it better now that I'm not around? Giờ em có cảm thấy tốt hơn khi không có anh bên cạnh không? My friends are actin' strange, they don't bring up your name Bạn bè anh cư xử thật lạ, họ chẳng còn nhắc đến tên em nữa Are you happy now? Bây giờ em có hạnh phúc không? I don't wanna know, know, know, know Anh không hề muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, no Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know, know, know, know Anh thật không muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, oh Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know Anh chẳng muốn biết đâu And I every time I go out, yeah Và mỗi khi anh ra khỏi nhà I hear it from this one, I hear it from that one Anh đều nghe điều này từ một ai đó That you got someone new Rằng em đã có người yêu mới Yeah, I see but I don't believe it Ừ, anh hiểu nhưng anh lại chẳng muốn tin Even in my head you're still in my bed Thậm chí anh vẫn nghĩ em vẫn đang nằm trên chiếc giường của anh Maybe I'm just a fool Có lẽ anh chỉ là thằng ngốc Do you think of me? Of what we used to be? Em có nghĩ đến anh không? Về việc ta đã từng là gì của nhau? Is it better now that I'm not around? Giờ em có cảm thấy tốt hơn khi không có anh bên cạnh không? My friends are actin' strange, they don't bring up your name Bạn bè anh cư xử thật lạ, họ chẳng còn nhắc đến tên em nữa Are you happy now? Bây giờ em có hạnh phúc không? I don't wanna know, know, know, know Anh không hề muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, no Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know, know, know, know Anh thật không muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, oh Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know Anh chẳng muốn biết đâu I don't wanna know, know, know, know Anh không hề muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, no Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know, know, know, know Anh thật không muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, oh Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know Anh chẳng muốn biết đâu Wasted (wasted) Say xỉn And the more I drink the more I think about you Càng uống thì anh càng nghĩ đến em nhiều hơn Oh no, no, I can't take it Ôi không, anh không thể quên được em Do you think that such just go on without you Em có nghĩ anh sẽ cứ như vậy khi thiếu em không? I don't wanna know, know, know, know Anh thật không muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, no Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know, know, know, know Anh không hề muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, oh Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know, know, know, know Anh thật không muốn biết Who's taking you home, home, home, home Ai sẽ đưa em về nhà And loving you so, so, so, so Và yêu em nhiều The way I used to love you, oh Như cách anh đã từng yêu em I don't wanna know Anh chẳng muốn biết đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.