Yêu thích
Xem thêm
Where should we run to? Chúng ta nên chạy trốn đến đâu? We got the world in our hands and we're ready to play Thế giới trong tầm tay mình và chúng ta sẵn sàng để vui chơi They say we're wasted Người ta nói chúng ta lãng phí But how can we waste it if we're loving every day? Nhưng làm sao chúng ta lãng phí khi ta yêu nhau mỗi ngày? Okay, I got the keys to the universe Được rồi, anh đã có chìa khóa bước vào thế giới này So stay with me 'cause I got the keys, babe Thế nên em yêu hãy ở lại với anh vì anh đã có chìa khóa rồi Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more Không muốn một ngày nào đó thức dậy mong ước rằng chúng ta sẽ làm nhiều hơn nữa I wanna live fast and never look back, it's what we're here for Anh muốn sống vội vã và không bao giờ nhìn lại, chúng ta ở đây vì điều đó Don't wanna wake up one day wondering where'd it all go Không muốn một ngày nào đó thức dậy tự hỏi rằng mọi chuyện sẽ đi tới đâu 'Cause we'll be home before we know, I wanna hear you singing Vì chúng ta sẽ ở nhà trước khi chúng ta biết, anh muốn nghe em hát Hey, mama, don't stress your mind Mẹ ơi, đừng lo lắng We ain't coming home tonight Chúng con sẽ không về nhà tối nay Hey, ma, we're gonna be alright Mẹ à, chúng con sẽ ổn thôi Dry those eyes Hãy lau khô những giọt nước mắt We'll be back in the morning when the sun starts to rise Chúng con sẽ trở về vào buổi sáng khi mặt trời bắt đầu mọc So mama, don't stress your mind Vì vậy mẹ à đừng lo lắng Mama, mama, mama, yeah Mẹ ơi, yeah We ain't coming home tonight Chúng con sẽ không về nhà tối nay Mama, mama, mama, yeah Mẹ ơi, yeah We ain't coming home tonight Chúng con sẽ không về nhà tối nay Where should we run to? Chúng ta nên chạy trốn đến đâu? We got a ticket that takes us wherever we like Chúng ta đã có chiếc vé đưa ta đến bất cứ đâu ta thích We got our problems Chúng ta gặp khó khăn But just for the minute, let's push all our troubles aside Nhưng chỉ một chút, hãy đẩy những khó khăn ấy sang một bên Alright 'cause we got the keys to universe Sẽ ổn thôi vì chúng ta đã có chìa khóa bước vào thế giới này Inside our minds, yeah, we got the keys, babe Chúng ta đã có chìa khóa trong tâm trí mình, em yêu Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more Không muốn một ngày nào đó thức dậy mong ước rằng chúng ta sẽ làm nhiều hơn nữa I wanna live fast and never look back, it's what we're here for Anh muốn sống vội vã và không bao giờ nhìn lại, chúng ta ở đây vì điều đó Don't wanna wake up one day wondering where'd it all go Không muốn một ngày nào đó thức dậy tự hỏi rằng mọi chuyện sẽ đi tới đâu 'Cause we'll be home before we know, I wanna hear you singing Vì chúng ta sẽ ở nhà trước khi chúng ta biết, anh muốn nghe em hát Hey, mama, don't stress your mind Mẹ ơi, đừng lo lắng We ain't coming home tonight Chúng con sẽ không về nhà tối nay Hey, ma, we're gonna be alright Mẹ à, chúng con sẽ ổn thôi Dry those eyes Hãy lau khô những giọt nước mắt We'll be back in the morning when the sun starts to rise Chúng con sẽ trở về vào buổi sáng khi mặt trời bắt đầu mọc So mama, don't stress your mind Vì vậy mẹ à đừng lo lắng Hey, mama, don't stress your mind Mẹ ơi, đừng lo lắng We ain't coming home tonight Chúng con sẽ không về nhà tối nay Hey, ma, we're gonna be alright Mẹ à, chúng con sẽ ổn thôi Dry those eyes Hãy lau khô những giọt nước mắt We'll be back in the morning when the sun starts to rise Chúng con sẽ trở về vào buổi sáng khi mặt trời bắt đầu mọc So mama, don't stress your mind Vì vậy mẹ à đừng lo lắng Mama, mama, mama, yeah Mẹ ơi, yeah We ain't coming home tonight Chúng con sẽ không về nhà tối nay Mama, mama, mama, yeah Mẹ ơi, yeah We ain't coming home tonight Chúng con sẽ không về nhà tối nay

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.