Yêu thích
Xem thêm
Hello, hello, baby you called I can't hear a thing Alo alo, anh gọi mà em chẳng thể nghe được gì I have got no service Em nằm ngoài vùng phủ sóng In the club, you say? say? Trong câu lạc bộ, anh nói gì? Wha-Wha-What did you say, huh? Anh đã nói gì? You're breakin' up on me Anh muốn chia tay với em Sorry, I cannot hear you Xin lỗi em chẳng thể nghe điện I'm kinda busy Vì em đang bận Kinda busy Đang bận Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy Xin lỗi em chẳng thể nghe điện vì em đang bận Just a second Chỉ một lát thôi It's my favorite song they're gonna play Họ sẽ phát bài hát yêu thích của em And I cannot text you with a drink in my hand, eh? Và em không thể nhắn tin cho anh với đồ uống trên tay được You should've made some plans with me Đáng lẽ anh nên sắp xếp lịch hẹn với em chứ You knew that I was free Anh biết là em rảnh mà And now you won't stop calling me Và giờ anh không ngừng gọi điện cho em I'm kinda busy Em bận mất rồi Stop callin', stop callin' Ngừng gọi đi, ngừng gọi đi I don't wanna think anymore Em không muốn suy nghĩ thêm I left my head and my heart on the dance floor Cả đầu óc và con tim em đang ở trên sàn nhảy Stop callin', stop callin' Ngừng gọi đi, ngừng gọi đi I don't wanna talk anymore Em không muốn nói chuyện nữa I left my head and my heart on the dance floor Cả đầu óc và con tim em đang ở trên sàn nhảy Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Stop telephonin' me Đừng có gọi nữa Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh I'm busy Em đang bận rồi Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Stop telephonin' me Đừng có gọi nữa Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Can call all you want but there's no one home Anh có thể gọi bất cứ lúc nào nhưng chẳng có ai ở nhà đâu And you're not gonna reach my telephone Và anh sẽ chẳng liên lạc được em đâu Out in the club Vì em đang ở câu lâu bộ And I'm sippin' that bub Và em đang nốc rượu ở đó And you're not gonna reach my telephone Và anh sẽ chẳng liên lạc được em đâu Call all you want Anh có thể gọi bất cứ lúc nào But there's no one home Nhưng chẳng có ai ở nhà đâu And you're not gonna reach my telephone Anh sẽ chẳng liên lạc được em đâu Out in the club Vì em đang ở câu lâu bộ And I'm sippin' that bub Và em đang nốc rượu ở đó And you're not gonna reach my telephone Và anh sẽ chẳng liên lạc được em đâu Boy, the way you blowing up my phone Anh à, sao cứ quấy rầy điện thoại của em mãi vậy Won't make me leave no faster Điều đó sẽ không khiến em bỏ đi nhanh hơn Put my coat on faster Không khiến em mặc áo khoác nhanh hơn Leave my girls no faster Rời khỏi những cô bạn của em nhanh hơn I should've left my phone at home Đáng lẽ ra em nên vứt điện thoại ở nhà 'Cause this is a disaster Vì đây đúng là một thảm hoạ Calling like a collector Anh gọi em như thể gã đòi nợ Sorry, I cannot answer Xin lỗi, em không thể trả lời điện được Not that I don't like you Chẳng phải em không thích anh I'm just at a party Chỉ là em đang trong bữa tiệc And I am sick and tired of my phone r-ringing Và em phát ngán vì điện thoại cứ reo hoài Sometimes I feel like I live in Grand Central Station Đôi lúc em cảm giác như mình đang sống tại trạị giam Grand Central Tonight I'm not takin' no calls Tối nay em sẽ không nhận bất cứ cuộc gọi nào 'Cause I'll be dancin' Vì em sẽ nhảy nhót 'Cause I'll be dancin' Vì em sẽ nhảy nhót Tonight I'm not takin' no calls, 'cause I'll be dancin' Tối nay em sẽ không nhận điện thoại vì em sẽ nhảy nhót Stop callin', stop callin' Ngừng gọi đi, ngừng gọi đi I don't wanna think anymore Em không muốn suy nghĩ thêm nữa I left my head and my heart on the dance floor Cả đầu óc và con tim em đang ở trên sàn nhảy Stop callin', stop callin' Ngừng gọi đi, ngừng gọi đi I don't wanna talk anymore Em không muốn nói chuyện nữa I left my head and my heart on the dance floor Cả đầu óc và con tim em đang ở trên sàn nhảy Stop callin', stop callin' Ngừng gọi đi, ngừng gọi đi I don't wanna think anymore Em không muốn suy nghĩ thêm nữa I left my head and my heart on the dance floor Cả đầu óc và con tim em đang ở trên sàn nhảy Stop callin', stop callin' Ngừng gọi đi, ngừng gọi đi I don't wanna talk anymore Em không muốn nói chuyện nữa I left my head and my heart on the dance floor Cả đầu óc và con tim em đang ở trên sàn nhảy Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Stop telephonin' me Ngừng gọi đi Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh I'm busy Em đang bận lắm Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Stop telephonin' me Ngừng gọi đi Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Can call all you want Anh có thể gọi bất cứ khi nào But there's no one home Nhưng chẳng có ai ở nhà đâu You're not gonna reach my telephone Anh sẽ chẳng liên lạc được em đâu 'Cause I'm out in the club Vì em đang ở câu lạc bộ And I'm sippin' that bub Và em đang nốc rượu And you're not gonna reach my telephone Và anh sẽ chẳng liên lạc được em đâu Call all you want Anh có thể gọi bất cứ khi nào But there's no one home Nhưng chẳng có ai ở nhà đâu And you're not gonna reach my telephone Và anh sẽ chẳng liên lạc được em đâu 'Cause I'm out in the club Vì em đang ở câu lạc bộ And I'm sippin' that bub Và em đang nốc rượu And you're not gonna reach my telephone Và anh sẽ chẳng liên lạc được em đâu My telephone Điện thoại của em M-m-my telephone Điện thoại của em 'Cause I'm out in the club Vì em đang ở câu lâu bộ And I'm sippin' that bub Và em đang nốc rượu ở đó And you're not gonna reach my telephone Và anh sẽ chẳng liên lạc được em đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Telephone

Lady Gaga

Lady Gaga

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Stefani Joanne Angelina Germanotta (/ˈstɛfəniː dʒɜːrməˈnɒtə/ stef-ə-nee jur-mə-not-ə; born March 28, 1986), known professionally as Lady Gaga, is an American singer, songwriter, and actress. She performed initially in theater, appearing in high school plays, and studied at CAP21 through New York University's Tisch School of the Arts before dropping out to pursue a musical career. After leaving a rock band, participating in the Lower East Side's avant garde performance art circuit, and being dropped from a contract with Def Jam Recordings, Gaga worked as a songwriter for Sony/ATV Music Publishing. From there, recording artist Akon noticed her vocal abilities and helped her to sign a joint deal with Interscope Records and his own KonLive Distribution.

Xem thêm
Bình luận