Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Dance Monkey - Tones and I Dance Monkey - Tones and I (Just take that one there.) (Ông hãy uống viên thuốc này nhé) (Good job.) (Tốt lắm!) (I'll leave one of these here for you.) (Tôi để mấy viên thuốc này ở đây cho ông nhé!) They say: Oh my God I see the way you shine Họ thốt lên tôi thấy cách bạn tỏa sáng Take your hands, my dear and place them both in mine Nắm tay anh, anh yêu, đặt vào trong tay em You know you stopped me dead while I was passing by Anh biết anh đã cứu em khỏi cận kề cái chết And now I beg to see you dance just one more time Và giờ em xin anh hãy cho em thấy điệu nhảy ấy một lần nữa Ooh, I see you, see you see you every time Ohh em thấy anh, thấy anh, thấy anh mỗi ngày And oh my I, I like your style Oh em thích phong cách của anh You, you make me, make me make me wanna cry Anh, anh làm em, làm em, làm em phát khóc And now I beg to see you dance just one more time Và giờ em xin anh hãy cho em thấy điệu nhảy ấy một lần nữa So they Nên em Say nói rằng Dance for me, dance for me Dance for me, oh oh oh Nhảy cho em, cho em, cho em I've never seen anybody do the things you do before Em chưa thấy ai làm như anh cả They They Say Say Move for me, move for me. Move for me, ayy ayy ayy Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em And when you're done. I'll make you do it all again Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa I said: Oh my god. I see you walking by Em thốt lên thấy anh bước qua Take my hands, my dear and look me in my eyes Nắm tay em. tình yêu, và nhìn vào mắt em Just like a monkey. I've been dancing my whole life Như một chú khỉ mà em đã nhảy suốt cuộc đời But you just beg to see me dance just one more time Và giờ anh xin em nhảy thêm chỉ một lần Ooh I see you, see you see you every time Ohh em thấy anh, thấy anh, thấy anh mỗi ngày And, oh my, I, I like your style Oh em thích chất của anh You, you make me, make me, make me wanna cry Anh, anh làm em, làm em, làm em phát khóc And now I beg to see you dance just one more time Và giờ em xin anh hãy cho em thấy điệu nhảy ấy một lần nữa So they Nên em Say nói rằng Dance for me, dance for me. Dance for me, oh oh oh Nhảy cho em, cho em, cho em ohh oh oh I've never seen anybody do the things you do before Em chưa thấy ai làm như anh cả They They Say Say Move for me, move for me. Move for me, ayy ayy ayy Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em And when you're done. I'll make you do it all again Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa So they Họ bảo Say bảo rằng Dance for me, dance for me. Dance for me, oh oh oh Nhảy vì em , vì em, vì em Oh oh, oh oh Oh oh, oh oh I've never seen anybody do the things you do before Em chưa thấy ai làm như anh cả They Họ Say nói rằng Move for me, move for me. Move for me, ayy ayy ayy Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em And when you're done. I'll make you do it all again Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh Oh oh, oh oh, oh Oh oh, oh oh, oh Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh ooh Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh ooh Ooh, ah ah, ah ah Ooh, ah ah, ah ah So they Họ bảo Say bảo rằng Dance for me, dance for me. Dance for me, oh oh oh Nhảy cho em, cho em, cho em ohh oh oh I've never seen anybody do the things you do before Em chưa thấy ai làm như anh cả They Họ Say bảo rằng Move for me, move for me. Move for me, ayy ayy ayy Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em And when you're done. I'll make you do it all again Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa So they Họ bảo Say bảo rằng Dance for me, dance for me Dance for me, oh oh oh Nhảy vì em , vì em, vì em, oh oooh Oh oh, oh oh Oh oh, oh oh I've never seen anybody do the things you do before Em chưa thấy ai làm như anh cả They Họ Say bảo rằng Move for me, move for me. Move for me, ayy ayy ayy Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em ay ay ay And when you're done. I'll make you do it all again Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa All again Lần nữa nào

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.