Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Where are those happy days, they seem so hard to find Những năm tháng hạnh phúc xưa kia đâu rồi, dường như thật khó để tìm lại chúng I tried to reach for you, but you have closed your mind Em cố gắng tìm hiểu anh, vậy mà anh lại khép kín tâm tư mình Whatever happened to our love? Điều gì đã xảy ra với tình yêu hai chúng mình vậy? I wish I understood Em ước là em hiểu được It used to be so nice, it used to be so good Tình yêu ấy vốn đã rất đẹp, vốn đã rất tuyệt vời So when you're near me, darling can't you hear me S. O. S Vậy khi anh ở bên em, anh yêu ơi anh không thể nghe thấy em sao S. O. S The love you gave me, nothing else can save me S. O. S Chẳng gì có thể cứu em ngoài tình yêu mà anh đã S. O. S When you're gone Khi anh đi How can I even try to go on? Làm sao em có thể cố gắng tiếp tục? When you're gone Khi anh đi Though I try how can I carry on? Làm sao em có thể tiếp tục nữa đây dù em cố gắng? You seem so far away though you are standing near Dù anh có đứng tại đây nhưng sao em cứ ngỡ thật xa cách You made me feel alive, but something died I fear Anh khiến em cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng em sợ có điều gì đó chết đi rồi I really tried to make it out Em đã cố gắng xoay sở I wish I understood Em ước em hiểu được What happened to our love, it used to be so good Điều gì đã xảy ra với tình yêu của chúng ta, tình yêu ấy vốn đã rất đẹp So when you're near me, darling can't you hear me S. O. S Vậy khi anh ở bên em, anh yêu ơi anh không thể nghe thấy em sao S. O. S The love you gave me, nothing else can save me S. O. S Chẳng gì có thể cứu em ngoài tình yêu mà anh đã S. O. S When you're gone Khi anh đi How can I even try to go on? Làm sao em có thể cố gắng tiếp tục? When you're gone Khi anh đi Though I try how can I carry on? Làm sao em có thể tiếp tục nữa đây dù em cố gắng? So when you're near me, darling can't you hear me S. O. S Vậy khi anh ở bên em, anh yêu ơi anh không thể nghe thấy em sao S. O. S And the love you gave me, nothing else can save me S. O. S Chẳng gì có thể cứu em ngoài tình yêu mà anh đã S. O. S When you're gone Khi anh đi How can I even try to go on? Làm sao em có thể cố gắng tiếp tục? When you're gone Khi anh đi Though I try how can I carry on? Làm sao em có thể tiếp tục nữa đây dù em cố gắng? When you're gone Khi anh đi How can I even try to go on? Làm sao em có thể cố gắng tiếp tục? When you're gone Khi anh đi Though I try how can I carry on? Làm sao em có thể tiếp tục nữa đây dù em cố gắng?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.