Yêu thích
Xem thêm
You can be the peanut butter to my jelly Cậu có thể là bơ đậu phộng cho đến mứt quả ngọt You can be the butterflies I feel in my belly Cậu có thể là cảm giác khó chịu mà mình cảm thấy ở trong bụng đây You can be the captain and I can be your first mate Cậu có thể là thuyền trưởng và mình sẽ là người bạn đầu tiên You can be the chills that I feel on our first date Cậu có thể là chút giá lạnh mà mình cảm thấy trong lần hẹn đầu You can be the hero and I can be your side kick Cậu có thể là một người hùng còn mình sẽ là bạn đồng hành You can be the tear that I cry if we ever split Cậu có thể là giọt lệ khi mình khóc nếu chúng mình chia tay You can be the rain from the cloud when it's stormin' Cậu có thể là cơn mưa trong mây mù mỗi khi bão tới Or you can be the sun when it shines in the mornin' Hoặc là mặt trời vào buổi bình minh Don't know if I could ever be Chẳng biết mình có thể là gì Without you 'cause boy you complete me Nếu thiếu cậu vì cậu hoàn thiện mình, con trai à And in time I know that we'll both see Và mình biết dù sớm hay muộn hai đứa sẽ hiểu That we're all we need Rằng hai đứa cần nhau 'Cause you're the apple to my pie Vì cậu là nhân táo trong chiếc bánh của mình You're the straw to my berry Cậu là ống rơm cho quả dâu tây You're the smoke to my high Cậu là làn khói trong cơn mê của tớ And you're the one I wanna marry Và cậu là người mình muốn kết hôn 'Cause you're the one for me (for me) Vì cậu là dành cho mình And I'm the one for you for you (for you) Và mình là của cậu You take the both of us (of us) Cậu làm hai đứa trở thành And we're the perfect two Một đôi hoàn hảo We're the perfect two Một đôi hoàn hảo Baby me and you Cậu và tớ We're the perfect two Chúng ta là một đôi hoàn hảo You can be the prince and I can be your princess Cậu có thể là hoàng tử, còn mình sẽ làm công chúa You can be the sweet tooth I can be the dentist Cậu có thể là một đứa hảo ngọt thì mình sẽ làm nha sĩ You can be the shoes and I can be the laces Cậu có thể là đôi giày còn mình sẽ là dây giày You can be the heart that I spill on the pages Cậu có thể là trái tim mà mình tạo nên lúc làm đổ mực trên giấy You can be the vodka and I can be the chaser Cậu có thể là rượu vodka, mình sẽ là nước giải rượu You can be the pencil and I can be the paper Cậu có thể là bút chì còn mình là trang giấy You can be as cold as the winter weather Cậu có thể lạnh lẽo giống mùa đông But I don't care as long as we're together Nhưng mình chẳng thèm chấp đâu, chỉ cần được ở bên cậu thôi Don't know if I could ever be Chẳng biết mình có thể là gì Without you 'cause boy you complete me Nếu thiếu cậu vì cậu hoàn thiện mình, con trai à And in time I know that we'll both see Và mình biết dù sớm hay muộn hai đứa sẽ hiểu That we're all we need Rằng hai đứa cần nhau 'Cause you're the apple to my pie Vì cậu là nhân táo trong chiếc bánh của mình You're the straw to my berry Cậu là ống rơm cho quả dâu tây You're the smoke to my high Cậu là làn khói trong cơn mê của tớ And you're the one I wanna marry Và cậu là người mình muốn kết hôn 'Cause you're the one for me (for me) Vì cậu là dành cho mình And I'm the one for you (for you) Và mình là của cậu You take the both of us (of us) Cậu làm hai đứa trở thành And we're the perfect two Một đôi hoàn hảo We're the perfect two Một đôi hoàn hảo Baby me and you Cậu và tớ We're the perfect two Chúng ta là một đôi hoàn hảo You know that I'll never doubt ya Cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu And you know that I think about ya Và cậu biết mình luôn nghĩ đến cậu And you know I can't live without ya Và cậu biết mình không thể sống thiếu cậu I love the way that you smile Mình yêu cách cậu cười And maybe in just a while Và có lẽ chỉ trong một lúc thôi I can see me walk down the aisle Tớ có thể thấy mình bước đi giữa lối đi trong nhà thờ 'Cause you're the apple to my pie Vì cậu là nhân táo trong chiếc bánh của mình You're the straw to my berry Cậu là ống rơm cho quả dâu tây You're the smoke to my high Cậu là làn khói trong cơn mê của tớ And you're the one I wanna marry Và cậu là người mình muốn kết hôn 'Cause you're the one for me (for me) Vì cậu là dành cho mình And I'm the one for you (for you) Và mình là của cậu You take the both of us (of us) Cậu làm hai đứa trở thành And we're the perfect two Một đôi hoàn hảo We're the perfect two Một đôi hoàn hảo Baby me and you Cậu và tớ We're the perfect two Chúng ta là một đôi hoàn hảo

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Perfect Two

Auburn

Auburn

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Auburn Williams (born December 2, 1990) is an American singer-songwriter. Auburn released an independent debut album, Same Girl in 2007, which spawned the underground hit "Ewww Ewww". The song reached no. 6 on DJ Booth's Underground chart. She then signed to Warner Brothers and Beluga Heights in early 2008 and released her first official single "La La La" in mid-2010.

Xem thêm
Bình luận