Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When the words that you wanted to say Khi những lời nói mà bạn muốn nói Are all coming out wrong Lại được thốt ra không như ý muốn When you burst into tears Khi bạn bật khóc Though you're trying so hard to be strong Dù bạn đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ Oh Oh We're standing in Chúng ta đang đứng The line of fire Trong ranh giới của ngọn lửa Trying to make two wrongs right Cứ lần lượt làm tổn thương nhau Hurt lovers, hurt, hurt lovers oh Hỡi những người tình đau thương oh Don't give up, don't, don't give up, no Đừng bỏ cuộc, đừng, đừng bỏ cuộc Take cover Hãy bảo vệ bản thân mình You can't just let it go Bạn không được từ bỏ We gotta try Chúng ta phải cố gắng So when all that you ever believed Khi mà tất cả những gì bạn đã từng tin tưởng Comes apart at the seams Sắp sụp đổ And when all of the bridges you build Và khi tất cả những cây cầu mà bạn xây nên Wash away in a stream Bị cuốn trôi theo dòng nước chảy Oh Oh Whatever comes Dù có điều gì đến It's not the end Cũng không phải là sự kết thúc We gotta fight Chúng ta phải chiến đấu And take a stand Và chống lại Hurt lovers, hurt, hurt lovers oh Hỡi những người tình đau thương oh Don't give up, don't, don't give up, no Đừng bỏ cuộc, đừng, đừng bỏ cuộc Take cover Hãy bảo vệ bản thân mình You can't just let it go Bạn không được từ bỏ We gotta try Chúng ta phải cố gắng Hurt lovers, hurt so bad and then Hỡi những người tình đau thương, bị tổn thương nặng nề và rồi You find something to make things right again Bạn sẽ tìm thấy điều gì đó và làm mọi chuyện đúng đắn trở lại It don't matter who wins out in the end Ai chiến thắng cuối cùng cũng không quan trọng We gotta try Chúng ta phải cố gắng Even when you lose heart Kể cả khi bạn nản lòng And you've played your last card Và như thể bạn đã chơi lá bài cuối cùng You know Bạn biết mà You know Bạn hiểu mà We're standing in Chúng ta đang đứng The line of fire Trong ranh giới của ngọn lửa Trying to make two wrongs right Cứ lần lượt làm tổn thương nhau Hurt lovers, hurt, hurt lovers oh Hỡi những người tình đau thương oh Don't give up, don't, don't give up, no Đừng bỏ cuộc, đừng, đừng bỏ cuộc We gotta try Chúng ta phải cố gắng Hurt lovers, hurt, hurt lovers oh Hỡi những người tình đau thương oh Don't give up, don't, don't give up, no Đừng bỏ cuộc, đừng, đừng bỏ cuộc Take cover Hãy bảo vệ bản thân mình You can't just let it go Bạn không được từ bỏ You gotta try Chúng ta phải cố gắng Hurt lovers, hurt so bad and then Hỡi những người tình đau thương, bị tổn thương nặng nề và rồi You find something to make things right again Bạn sẽ tìm thấy điều gì đó và làm mọi chuyện đúng đắn trở lại It don't matter who wins out in the end Ai chiến thắng cuối cùng cũng không quan trọng We gotta try Chúng ta phải cố gắng We gotta try Chúng ta phải cố gắng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.