Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oooh, oooh Oooh, oooh You can dance Bạn có thể khiêu vũ You can jive Bạn có thể nhảy theo điệu jazz Having the time of your life Tận hưởng cuộc sống của mình Oooh, oooh Oooh, oooh See that girl Hãy nhìn cô gái đó Watch that scene Ngắm nhìn cảnh đó Digging the Dancing Queen Chú ý đến Nữ hoàng khiêu vũ Friday night and the lights are low Tối thứ sáu và ánh đèn thật mờ ảo Looking out for a place to go Tìm kiếm một nơi nào đó để đi Hmmmm Hmmmm Where they play the right music Nơi mà họ chơi thứ âm nhạc tuyệt vời Getting in the swing Bạn có thể nhún nhảy nào You come in to look for a king Bạn hãy đến và tìm kiếm cho mình một vị vua Anybody could be that guy Ai cũng có thể là anh chàng đó Night is young and the music's Đêm còn sớm và âm nhạc High Thật rộn rã With a bit of rock music Với một chút nhạc rock Everything is fine Mọi thứ thật tuyệt vời You're in the mood for a dance Bạn đang muốn nhảy And when you get the chance Và khi bạn có cơ hội You are the Dancing Queen Bạn là Nữ hoàng khiêu vũ Young and sweet, only seventeen Trẻ trung và lôi cuốn, chỉ mới mười bảy tuổi Dancing Queen Nữ hoàng khiêu vũ Feel the beat from the tambourine. Oh, yeah! Cảm nhận nhịp điệu từ những cái trống You can dance Bạn có thể khiêu vũ You can jive Bạn có thể nhảy theo điệu jazz Having the time of your life Tận hưởng cuộc sống của mình Oooh, oooh Oooh, oooh See that girl Hãy nhìn cô gái đó Watch that scene Ngắm nhìn cảnh đó Digging the Dancing Queen Chú ý đến Nữ hoàng khiêu vũ You're a teaser, you turn 'em on Bạn là một kẻ trêu tức, bạn khiến mọi người nóng lên Leave them burning and then you're Để mặc họ đang háo hức và rồi bạn Gone Bỏ đi Looking out for another Tìm kiếm một người khác Anyone will do Bất kỳ ai sẽ cùng bạn You're in the mood for a dance Bạn đang muốn nhảy And when you get the chance Và khi bạn có cơ hội You are the Dancing Queen Bạn là Nữ hoàng khiêu vũ Young and sweet, only seventeen Trẻ trung và lôi cuốn, chỉ mới mười bảy tuổi Dancing Queen Nữ hoàng khiêu vũ Feel the beat from the tambourine. Oh, yeah! Cảm nhận nhịp điệu từ những cái trống You can dance Bạn có thể khiêu vũ You can jive Bạn có thể nhảy theo điệu jazz Having the time of your life Tận hưởng cuộc sống của mình Oooh, oooh Oooh, oooh See that girl Hãy nhìn cô gái đó Watch that scene Ngắm nhìn cảnh đó Digging the Dancing Queen Chú ý đến Nữ hoàng khiêu vũ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.