Yêu thích
Xem thêm
For all of the times that I tried for your smile Vì bấy lâu nay anh đã cố gắng làm em mỉm cười For making you think that I was worth the while Vì khiến em nghĩ rằng anh xứng đáng để làm điều đó So your love love love love love would be mine Để tình yêu của em sẽ là của anh For sending you flowers and holding your hand Vì gửi cho em những đoá hoa và nắm lấy đôi tay em That no one was there to take a stand Không một ai ở đó phản đối chúng ta But then love love love made us blind Nhưng rồi tình yêu đã khiến đôi ta mù quáng And I'm so sorry that I hurt you Và anh rất xin lỗi rằng anh đã làm em tổn thương Sorry that I fell through Xin lỗi rằng anh để vụt mất Sorry I was falling in love with you Xin lỗi anh đã yêu em I'm sorry that it came true Anh xin lỗi vì mọi thứ trở thành sự thật But sorry doesn't turn back time Nhưng xin lỗi chẳng mang thời gian trở lại For all that I have done to you Vì tất cả những gì anh đã làm với em I wish that I could make it right Anh ước mình có thể sửa chữa mọi lỗi lầm So sorry that I loved you Vì thế anh xin lỗi rằng anh yêu em Sorry that I needed you Xin lỗi vì anh đã cần em Sorry that I held you tight Xin lỗi vì anh đã ôm em quá chặt And I'm so sorry for... Và anh rất xin lỗi vì... Making you love me and saying goodbye Làm em yêu anh và nói câu tạm biệt For being the one that taught you how to cry Vì anh trở thành người duy nhất dạy em thế nào là rơi lệ It was love love love and it passed us by Đó là tình yêu và nó đã vuột khỏi đôi ta For giving you every thing that you dreamed Vì trao em mọi thứ mà em mong ước For taking it back when I fled the scene Vì lấy lại tất cả khi anh bỏ đi Sorry love, for wasting your time Xin lỗi tình yêu, vì đã làm lãng phí thời gian của em And I'm so sorry that I hurt you Và anh rất xin lỗi rằng anh làm em tổn thương Sorry that I fell through Xin lỗi rằng anh để vụt mất Sorry I was falling in love with you Xin lỗi anh đã yêu em I'm sorry that it came true Anh xin lỗi vì mọi thứ trở thành sự thật But sorry doesn't turn back time Nhưng xin lỗi chẳng mang thời gian trở lại For all that I have done to you Vì tất cả những gì anh đã làm với em I wish that I could make it right Anh ước mình có thể sửa chữa mọi lỗi lầm So sorry that I loved you Anh xin lỗi vì đã yêu em Sorry that I needed you Anh xin lỗi vì đã cần em Sorry that I held you tight Anh xin lỗi vì đã ôm em thật chặt An apology now after all of this time Một lời xin lỗi sau khoảng thời gian qua Won't make any difference tonight Sẽ không tạo ra bất cứ thay đổi nào tối nay But I'm hoping I'm sorry will open your mind Nhưng anh hy vọng lời xin lỗi sẽ mở được tâm trí của em To love love love love in your life Đến với tình yêu trong cuộc sống của em Sorry that I hurt you Xin lỗi anh đã làm em tổn thương Sorry that I fell through Xin lỗi rằng anh để vụt mất Sorry I was falling in love with you Xin lỗi anh đã yêu em I'm sorry that it came true Anh xin lỗi vì mọi thứ trở thành sự thật But sorry doesn't turn back time Nhưng xin lỗi chẳng mang thời gian trở lại For all that I have done to you Vì tất cả những gì anh đã làm với em I wish that I could make it right Anh ước mình có thể sửa chữa mọi lỗi lầm So sorry that I hurt you Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em Sorry that I fell through Anh xin lỗi vì đã để mất em Sorry that I was falling in love with you Xin lỗi anh đã yêu em I'm sorry that it came true Anh xin lỗi vì mọi thứ trở thành sự thật But sorry doesn't turn back time Nhưng xin lỗi chẳng mang thời gian trở lại I'm sorry that I loved you Anh xin lỗi vì đã yêu em I'm sorry that I hurt you Xin lỗi rằng anh làm em tổn thương I'm so sorry that I loved you Anh rất xin lỗi vì đã yêu em I'm so sorry that I hurt you Xin lỗi rằng anh làm em tổn thương Sorry that I loved you Anh rất xin lỗi vì đã yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Sorry That I Loved You

Anthony Neely

Anthony Neely

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Anthony Neely (born May 20, 1986) is an American Mandopop singer of mixed ethnicity. His father is of Euro-American descent and his mother is Taiwanese. In 2009, Anthony participated in popular singing competition, One Million Star (Season 5) as a PK (Player Kill) challenger. His performances created huge sensations after receiving full marks of 25 points on three occasions, and also being the first in the reality show’s history to score a record 33 out of 25 points. Anthony double-majored in Psychology and Theatre Studies at the University of California, San Diego (UCSD). He is bilingual in English and Mandarin Chinese. Anthony grew up in the San Francisco Bay Area in a small suburb, Millbrae, California. He graduated from Burlingame High School in 2004.

Xem thêm
Bình luận