Yêu thích
Xem thêm
An only child, alone and wild, a cabinet maker's son Đứa con trai duy nhất còn ngây thơ và đơn độc của một người thợ mộc His hands were meant for different work and his heart was known to none Bàn tay ông ấy làm nên những tác phẩm nghệ thuật với trái tim không ai biết đến He left his home and went his lone and solitary way Ông ấy đã một mình rời nhà ra đi And he gave to me a gift I know I never can repay Ông ấy đã mang đến cho tôi một tài năng mà tôi không thể nào đáp lại A quiet man of music, denied a simpler fate Một con người của âm nhạc, khước từ một cuộc đời đơn giản He tried to be a soldier once but his music wouldn't wait Ông ấy đã cố trở thành một người lính nhưng âm nhạc của ông sẽ không chờ đợi He earned his love through discipline, a thund'ring, velvet hand Ông ấy đã giành được tình yêu dựa vào kiến thức và đôi bàn tay điêu luyện His gentle means of sculpting souls took me years to understand Phải nhiều năm sau tôi mới có thể hiểu được những cách thức tinh tế để khắc họa tâm hồn The leader of the band is tired and his eyes are growing old Sự mỏi mệt hằn lên đôi mắt của người trưởng nhóm đang dần già đi But his blood runs through my instrument and his song is in my soul Tôi đem nhiệt huyết của ông gửi gắm vào cây đàn này và bài hát của ông là linh hồn cho tôi My life has been a poor attempt to imitate the man Cuộc đời tôi là một nỗ lực tệ hại để được giống như ông I'm just a living legacy to the leader of the band Tôi chỉ là một di sản sống như trưởng nhóm của ban nhạc My brothers' lives were different, for they heard another call Cuộc đời anh em của tôi khác nhau, họ đi theo một tiếng gọi khác nhau One went to Chicago and the other to Saint Paul Một người đi Chicago, người khác lại đến Saint Paul And I'm in Colorado, when I'm not in some hotel Còn tôi ở Colorado, chẳng ở trong khách sạn nào cả Living out this life I've chosen, come to know so well Sống cuộc đời mà tôi đã chọn và biết rất rõ I thank you for the music and your stories of the road Cám ơn âm nhạc và những câu chuyện của người suốt cuộc hành trình này I thank you for the freedom when it came my time to go Cám ơn người đã cho con tự do được ra đi khi con muốn I thank you for the kindness and the times when you got tough Cám ơn người vẫn tử tế với con dù cho trải qua bao nhiêu gian khó And, Papa, I don't think I said "I love you" near enough Cha ơi, con không nghĩ nói lời "Con yêu cha" là đủ đâu The leader of the band is tired and his eyes are growing old Sự mỏi mệt hằn lên đôi mắt của người trưởng nhóm đang dần già đi But his blood runs through my instrument and his song is in my soul Tôi đem nhiệt huyết của ông gửi gắm vào cây đàn này và bài hát của ông là linh hồn cho tôi My life has been a poor attempt to imitate the man Cuộc đời tôi là một nỗ lực tệ hại để được giống như ông I'm just a living legacy to the leader of the band Tôi chỉ là một di sản sống như trưởng nhóm của ban nhạc I am the living legacy to the leader of the band Tôi là một di sản sống như trưởng nhóm của ban nhạc

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Leader Of The Band

Dan Fogelberg

Dan Fogelberg

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Daniel Grayling "Dan" Fogelberg (August 13, 1951 – December 16, 2007) was an American musician, songwriter, composer, and multi-instrumentalist whose music was inspired by sources as diverse as folk, pop, rock, classical, jazz, and bluegrass. He is best known for his early 1980s hits, including "Longer" (1980), "Leader of the Band" (1981), and "Same Old Lang Syne" (1981).

Xem thêm
Bình luận