Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I remembered black skies Tôi còn nhớ bầu trời đen kịt The lightning all around me Sấm chớp vây quanh tôi I remembered each flash Tôi còn nhớ từng tia chớp As time began to blur Khi thời gian bắt đầu mờ nhạt dần Like a startling sign Như một dấu hiệu đầy bất ngờ That fate had finally found me Rằng định mệnh cuối cùng đã xuất hiện And your voice was all I heard Và giọng nói của người là tất cả những gì tôi nghe thấy That I get what I deserve Rằng đó là thứ tôi xứng đáng có được So give me reason Xin hãy cho tôi một lí do To prove me wrong Để chứng minh là tôi đã sai To wash this memory clean Để rửa sạch kí ức này Let the floods cross Hãy để những dòng lệ xóa đi The distance in your eyes Khoảng cách trong đôi mắt người Give me reason Xin hãy cho tôi một lí do To fill this hole Để lấp đầy khoảng trống này Connect the space between Kết nối những khoảng không gian ở giữa Let it be enough to reach the truth that lies Hãy để những lí do này nhận ra sự thật giữa những lời dối trá của người Across this new divide Qua ranh giới này There was nothing inside Chẳng có gì còn đọng lại trong lòng The memories left abandoned Ngoài những kí ức bị bỏ lại There was nowhere to hide Chẳng có nơi nào để lẩn tránh The ashes fell like snow Tàn tro rơi xuống như những bông tuyết And the ground caved in Và mặt đất nứt ra Between where we were standing Ở giữa nơi chúng ta đang đứng And your voice was all I heard Và giọng nói của người là tất cả những gì tôi nghe thấy That I get what I deserve Rằng đó là thứ tôi xứng đáng có được So give me reason Xin hãy cho tôi một lí do To prove me wrong Để chứng minh là tôi đã sai To wash this memory clean Để rửa sạch kí ức này Let the floods cross Hãy để những dòng lệ xóa đi The distance in your eyes Khoảng cách trong đôi mắt người Across this new divide Qua ranh giới này In every loss in every lie Trong mọi mất mát trong mọi lời dối trá In every truth that you'd deny Trong mỗi sự thật mà người đã chối bỏ And each regret and each goodbye Và mỗi sự hối tiếc và chia li Was a mistake too great to hide Đều là lỗi lầm quá lớn không thể che giấu được And your voice was all I heard Và giọng nói của người là tất cả những gì tôi nghe thấy That I get what I deserve Rằng đó là thứ tôi xứng đáng có được So give me reason Xin hãy cho tôi một lí do To prove me wrong Để chứng minh là tôi đã sai To wash this memory clean Để rửa sạch kí ức này Let the floods cross Hãy để những dòng lệ xóa đi The distance in your eyes Khoảng cách trong đôi mắt người Give me reason Xin hãy cho tôi một lí do To fill this hole Để lấp đầy khoảng trống này Connect the space between Kết nối những khoảng không gian ở giữa Let it be enough to reach the truth that lies Hãy để những lí do này nhận ra sự thật giữa những lời dối trá của người Across this new divide Qua ranh giới này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.