Yêu thích
Xem thêm
How can you see into my eyes like open doors? Sao anh có thể nhìn thấu nơi mắt em vậy? Leading you down into my core where I've become so numb Thấy rõ tâm can em, nơi em dường như đã chết lặng Without a soul Mất đi linh hồn My spirit's sleeping somewhere cold Tâm trí em như ngủ vùi trong chốn phiêu du giá lạnh Until you find it there and lead it back home Cho đến ngày anh tìm đến và mang tâm trí em trở về (Wake me up) (Hãy đánh thức em) Wake me up inside (I can't wake up) Hãy đánh thức con người trong em (Em không thể thức dậy) Wake me up inside (Save me) Hãy đánh thức con người trong em (Hãy giải cứu em) Call my name and save me from the dark Hãy gọi tên em và giúp em thoát khỏi bóng đêm (Wake me up) (Hãy đánh thức em) Bid my blood to run (I can't wake up) Khiến máu em cuộn chảy (Em không thể thức dậy) Before I come undone (Save me) Trước khi em tuyệt vọng (Hãy giải cứu em) Save me from the nothing I've become Đừng để em tiếp tục trở nên vô nghĩa Now that I know what I'm without Giờ em đã biết được mình không có gì rồi You can't just leave me Đừng bỏ mặc em Breathe into me and make me real Thổi hồn vào em, và khiến em tìm lại con người thật Bring me to life Hãy mang em về với cuộc sống (Wake me up) (Hãy đánh thức em) Wake me up inside (I can't wake up) Hãy đánh thức con người trong em (Em không thể thức dậy) Wake me up inside (Save me) Hãy đánh thức con người trong em (Hãy giải cứu em) Call my name and save me from the dark (Wake me up) Hãy gọi tên em và giúp em thoát khỏi bóng đêm (Hãy đánh thức em) Bid my blood to run (I can't wake up) Khiến máu em cuộn chảy (Em không thể thức dậy) Before I come undone (Save me) Trước khi em tuyệt vọng (Hãy giải cứu em) Save me from the nothing I've become Đừng để em tiếp tục trở nên vô nghĩa Bring me to life Hãy mang em về với cuộc sống (I've been living a lie, there's nothing inside) (Em đã sống giả tạo, trong thâm tâm em chẳng còn là em nữa) Bring me to life Hãy mang em về với cuộc sống Frozen inside without your touch Tâm hồn em như đóng băng khi không có anh vỗ về Without your love, darling Khi không có được tình yêu nơi anh Only you are the life among the dead Anh là lẽ sống duy nhất giữa cõi chết All this time I can't believe I couldn't see Sao anh lại không nhìn thấy chuyện này suốt khoảng thời gian qua Kept in the dark but you were there in front of me Đắm mình trong đêm tối, nhưng có em ngay trước mặt anh mà I've been sleeping a thousand years it seems Dường như em đã ngủ vùi suốt cả ngàn năm qua Got to open my eyes to everything Phải mở mắt ra nhìn mọi thứ thôi Without a thought, without a voice, without a soul Không một ý nghĩ, tiếng nói hay linh hồn Don't let me die here Hãy cứu rỗi em There must be something more Chắc chắn phải còn điều gì đó Bring me to life (Wake me up) Hãy mang em về với cuộc sống (Hãy đánh thức em) Wake me up inside (I can't wake up) Hãy đánh thức con người trong em (Em không thể thức dậy) Wake me up inside (Save me) Hãy đánh thức con người trong em (Hãy giải cứu em) Call my name and save me from the dark (Wake me up) Hãy gọi tên em và giúp em thoát khỏi bóng đêm (Hãy đánh thức em) Bid my blood to run (I can't wake up) Khiến máu em cuộn chảy (Em không thể thức dậy) Before I come undone (Save me) Trước khi em tuyệt vọng (Hãy giải cứu em) Save me from the nothing I've become Đừng để em tiếp tục trở nên vô nghĩa Bring me to life Hãy mang em về với cuộc sống (I've been living a lie, there's nothing inside) (Em đã sống giả tạo, trong thâm tâm em chẳng còn là em nữa) Bring me to life Hãy mang em về với cuộc sống

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Bring Me To Life

Evanescence

Evanescence

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Evanescence /ˌɛv.æn.ˈɛs.ɛns/ is an American rock band founded in Little Rock, Arkansas in 1995 by singer/pianist Amy Lee and guitarist Ben Moody. After recording independent albums, the band released their first full-length album, Fallen, on Wind-up Records in 2003. Fallen sold more than 17 million copies worldwide and helped the band win two Grammy Awards out of seven nominations, as well as scoring No. 6 in CBS's "Top Bestselling Albums of the Last 10 Years" (2008). A year later, Evanescence released their first live album, Anywhere but Home, which sold more than one million copies worldwide. In 2006, the band released their second studio album, The Open Door, which sold more than five million copies.

Xem thêm
Bình luận