Bring Me To Life

Thể loại: Nhạc Rock Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Bring Me To Life. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

EVANESCENCE

How can you see into my eyes like open doors?
Sao anh có thể nhìn thấu nơi mắt em vậy?
Leading you down into my core where I've become so numb
Thấy rõ tâm can em, nơi em dường như đã chết lặng
Without a soul
Mất đi linh hồn
My spirit's sleeping somewhere cold
Tâm trí em như ngủ vùi trong chốn phiêu du giá lạnh
Until you find it there and lead it back home
Cho đến ngày anh tìm đến và mang tâm trí em trở về
(Wake me up)
(Hãy đánh thức em)
Wake me up inside (I can't wake up)
Hãy đánh thức con người trong em (Em không thể thức dậy)
Wake me up inside (Save me)
Hãy đánh thức con người trong em (Hãy giải cứu em)
Call my name and save me from the dark
Hãy gọi tên em và giúp em thoát khỏi bóng đêm
(Wake me up)
(Hãy đánh thức em)
Bid my blood to run (I can't wake up)
Khiến máu em cuộn chảy (Em không thể thức dậy)
Before I come undone (Save me)
Trước khi em tuyệt vọng (Hãy giải cứu em)
Save me from the nothing I've become
Đừng để em tiếp tục trở nên vô nghĩa
Now that I know what I'm without
Giờ em đã biết được mình không có gì rồi
You can't just leave me
Đừng bỏ mặc em
Breathe into me and make me real
Thổi hồn vào em, và khiến em tìm lại con người thật
Bring me to life
Hãy mang em về với cuộc sống
(Wake me up)
(Hãy đánh thức em)
Wake me up inside (I can't wake up)
Hãy đánh thức con người trong em (Em không thể thức dậy)
Wake me up inside (Save me)
Hãy đánh thức con người trong em (Hãy giải cứu em)
Call my name and save me from the dark (Wake me up)
Hãy gọi tên em và giúp em thoát khỏi bóng đêm (Hãy đánh thức em)
Bid my blood to run (I can't wake up)
Khiến máu em cuộn chảy (Em không thể thức dậy)
Before I come undone (Save me)
Trước khi em tuyệt vọng (Hãy giải cứu em)
Save me from the nothing I've become
Đừng để em tiếp tục trở nên vô nghĩa
Bring me to life
Hãy mang em về với cuộc sống
(I've been living a lie, there's nothing inside)
(Em đã sống giả tạo, trong thâm tâm em chẳng còn là em nữa)
Bring me to life
Hãy mang em về với cuộc sống
Frozen inside without your touch
Tâm hồn em như đóng băng khi không có anh vỗ về
Without your love, darling
Khi không có được tình yêu nơi anh
Only you are the life among the dead
Anh là lẽ sống duy nhất giữa cõi chết
All this time I can't believe I couldn't see
Sao anh lại không nhìn thấy chuyện này suốt khoảng thời gian qua
Kept in the dark but you were there in front of me
Đắm mình trong đêm tối, nhưng có em ngay trước mặt anh mà
I've been sleeping a thousand years it seems
Dường như em đã ngủ vùi suốt cả ngàn năm qua
Got to open my eyes to everything
Phải mở mắt ra nhìn mọi thứ thôi
Without a thought, without a voice, without a soul
Không một ý nghĩ, tiếng nói hay linh hồn
Don't let me die here
Hãy cứu rỗi em
There must be something more
Chắc chắn phải còn điều gì đó
Bring me to life (Wake me up)
Hãy mang em về với cuộc sống (Hãy đánh thức em)
Wake me up inside (I can't wake up)
Hãy đánh thức con người trong em (Em không thể thức dậy)
Wake me up inside (Save me)
Hãy đánh thức con người trong em (Hãy giải cứu em)
Call my name and save me from the dark (Wake me up)
Hãy gọi tên em và giúp em thoát khỏi bóng đêm (Hãy đánh thức em)
Bid my blood to run (I can't wake up)
Khiến máu em cuộn chảy (Em không thể thức dậy)
Before I come undone (Save me)
Trước khi em tuyệt vọng (Hãy giải cứu em)
Save me from the nothing I've become
Đừng để em tiếp tục trở nên vô nghĩa
Bring me to life
Hãy mang em về với cuộc sống
(I've been living a lie, there's nothing inside)
(Em đã sống giả tạo, trong thâm tâm em chẳng còn là em nữa)
Bring me to life
Hãy mang em về với cuộc sống