Yêu thích
Xem thêm
You and me Anh và em We used to be together Ta đã từng bên nhau Every day together always Luôn ở bên nhau sớm tối I really feel that Còn bây giờ em thực sự cảm thấy I'm losing my best friend Mình đang mất đi một người bạn thân I can't believe Em không thể tin rằng This could be the end Đây có thể là kết thúc It looks as though you're letting go Có vẻ rằng anh đang buông xuôi tình yêu này And if it's real Và nếu điều đó là thật Well I don't want to know Thì em không muốn biết Don't speak Đừng nói ra I know just what you're saying Em biết anh sắp sửa nói gì So please stop explaining Làm ơn đừng giải thích gì thêm nữa Don't tell me 'cause it hurts Đừng nói gì với em vì những lời đó khiến em đau đấy Don't speak Đừng nói ra I know what you're thinking Em biết anh đang nghĩ gì mà I don't need your reasons Em không cần những lí do của anh Don't tell me 'cause it hurts Đừng nói gì với em vì những lời đó khiến em đau đấy Our memories Những kỷ niệm của đôi ta They can be inviting Chúng đều rất đẹp But some are altogether Nhưng một số trong đó thì Mighty frightening Thật đáng sợ As we die, both you and I Khi chuyện đôi ta kết thúc With my head in my hands Với bàn tay ôm lấy đầu mình I sit and cry Em ngồi xuống và khóc Don't speak Đừng nói ra I know just what you're saying Em biết anh sắp sửa nói gì So please stop explaining Làm ơn đừng giải thích gì thêm nữa Don't tell me 'cause it hurts Đừng nói gì với em vì những lời đó khiến em đau đấy Don't speak Đừng nói ra I know what you're thinking Em biết anh đang nghĩ gì mà I don't need your reasons Em không cần những lí do của anh Don't tell me 'cause it hurts Đừng nói gì với em vì những lời đó khiến em đau đấy It's all ending Tất cả đang dần kết thúc I gotta stop pretending who we are Em sẽ không mơ mộng về đôi ta nữa You and me Cả anh và em I can see us dying, are we? Em có thể thấy chuyện chúng ta đã đến hồi kết phải không? Don't speak Đừng nói ra I know just what you're saying Em biết anh sắp sửa nói gì So please stop explaining Làm ơn đừng giải thích gì thêm nữa Don't tell me 'cause it hurts Đừng nói gì với em vì những lời đó khiến em đau đấy Don't speak Đừng nói ra I know what you're thinking Em biết anh đang nghĩ gì I don't need your reasons Em không cần những lý do của anh Don't tell me 'cause it hurts Đừng nói nữa mà làm em đau I know just what you're saying Em biết anh sắp nói những gì So please stop explaining Không cần giải thích thêm nữa Don't speak Đừng nói ra I know what you're thinking Em biết anh đang nghĩ gì I don't need your reasons; I know you're good, I know you're real good Em không cần những lý do của anh; em biết anh tốt mà, thực sự tốt mà La da da da, la da da da da La da da da, la da da da da No, no darling Đừng đừng anh à Hush, hush, darling, hush, hush, darling Suỵt suỵt anh à, suỵt suỵt anh à Hush, hush don't tell me 'cause it hurts Suỵt, đừng nói nữa mà làm em đau Hush, hush, darling, hush, hush, darling Suỵt suỵt anh à, suỵt suỵt anh à Hush, hush don't tell me 'cause it hurts Suỵt, đừng nói nữa mà làm em đau

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Don't Speak

No Doubt

No Doubt

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

No Doubt is an American rock band from Anaheim, California, that formed in 1986. Since 1994, the group has consisted of vocalist Gwen Stefani, bassist and keyboardist Tony Kanal, guitarist and keyboardist Tom Dumont, and drummer Adrian Young. Since the mid-1990s in live performances and the studio, they have been supported by keyboardist and trombonist Gabrial McNair and keyboardist and trumpeter Stephen Bradley.

Xem thêm
Bình luận