911
Yêu thích
Xem thêm
Turning up emotional faders Vặn thật to bộ điều chỉnh cảm xúc lên Keep repeating self-hating phrases Và cứ lặp đi lặp lại những câu tự căm ghét I have heard enough of these voices Tôi đã nghe quá đủ những giọng nói này rồi Almost like I have no choice Gần như thể tôi không còn lựa chọn nào hết This is biological stasis Những mạch máu trong tôi như ngưng đọng My mood's shifting ptoo manic laces Nhưng cảm xúc thất thường nơi tôi như khiến tôi trở nên điên dại Wish I laughed and kept the good friendships Ước gì tôi có thể cười đùa và giữ lại những mối quan hệ tốt đẹp Watch life Here I go again Ngắm nhìn cuộc đời.. tôi lại vậy nữa rồi I can't see me cry Tôi không thể nhìn thấy mình khóc được Can't see me cry ever again Không thể nhìn thấy mình khóc thêm một lần nào nữa (Ooo) (Ooo) I can't see me cry Tôi không thể nhìn thấy mình khóc được Can't see me cry this is the end Không thể nhìn thấy mình khóc được, đây là kết thúc rồi (Ooo) (Ooo) My biggest enemy is me Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là tôi Pop a 911 phải gọi cảnh sát (911) ngay thôi My biggest enemy is me Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là tôi Pop a 911 phải gọi cảnh sát ngay thôi My biggest enemy is me Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là tôi Ever since day one Ngay từ ban đầu Pop a 911 Phải gọi cảnh sát ngay thôi Then pop another one Rồi gọi thêm một người cảnh sát nữa Keep my dolls inside diamond boxes Giữ những bé búp bê trong những hộp kim cương Save them 'til I know I'm gonna drop this Lưu giữ chúng cho tới khi tôi biết mình sẽ làm rơi chúng Front I've felt me around me oasis Tôi đã xây dựng xung quanh mình, một ốc đảo Paradise is in my hand Thiên đường đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi Holding on so tight to this status Tôi níu thật chắc vào trạng thái cảm xúc này It's not real, but I'll try to grab it Nó không phải là thật, nhưng tôi sẽ cố để nắm được nó Keep myself in beautiful places Tự cất giữ bản thân mình trong những nơi xinh đẹp Paradise is in my hands Thiên đường đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi I can't see me cry Tôi không thể nhìn thấy mình khóc được Can't see me cry ever again Không thể nhìn thấy mình khóc thêm một lần nào nữa (Ooo) (Ooo) I can't see me cry Tôi không thể nhìn thấy mình khóc được Can't see me cry this is the end Không thể nhìn thấy mình khóc được, đây là kết thúc rồi (Ooo) (Ooo) My biggest enemy is me Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là tôi Pop a 911 phải gọi cảnh sát ngay thôi My biggest enemy is me Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là tôi Pop a 911 phải gọi cảnh sát ngay thôi My biggest enemy is me Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là tôi Ever since day one Ngay từ ban đầu Pop a 911 phải gọi cảnh sát ngay thôi Then pop another one Rồi gọi thêm một người nữa Pop another one Rồi gọi thêm một người nữa Pop a 911 Gọi cho cảnh sát Then pop another one rồi gọi thêm cho một ai đó nữa I can't see me cry Tôi không thể nhìn thấy mình khóc được Can't see me cry ever again Không thể nhìn thấy mình khóc thêm một lần nào nữa (Ooo) (Ooo) I can't see me cry Tôi không thể nhìn thấy mình khóc được Can't see me cry this is the end Không thể nhìn thấy mình khóc được, đây là kết thúc rồi (Ooo) (Ooo) My biggest enemy is me Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là tôi Pop a 911 phải gọi cảnh sát ngay thôi My biggest enemy is me Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là tôi Pop a 911 phải gọi cảnh sát ngay thôi My biggest enemy is me Kẻ thù lớn nhất của tôi chính là tôi Ever since day one Từ những ngày ban đầu Pop a 911 phải gọi cảnh sát ngay thôi Then pop another one Rồi gọi thêm một người khác nữa Please patch the line Hãy nối lại dây điện thoại đi Need a 911. Can you patch the line? Tôi cần gọi cảnh sát, bạn nối lại dây điện thoại được không? Please patch the line Hãy nối lại dây điện thoại đi Need a 911. Can you patch the line? Tôi cần gọi cảnh sát, bạn nối lại dây điện thoại được không?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

911

Lady Gaga

Lady Gaga

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Stefani Joanne Angelina Germanotta (/ˈstɛfəniː dʒɜːrməˈnɒtə/ stef-ə-nee jur-mə-not-ə; born March 28, 1986), known professionally as Lady Gaga, is an American singer, songwriter, and actress. She performed initially in theater, appearing in high school plays, and studied at CAP21 through New York University's Tisch School of the Arts before dropping out to pursue a musical career. After leaving a rock band, participating in the Lower East Side's avant garde performance art circuit, and being dropped from a contract with Def Jam Recordings, Gaga worked as a songwriter for Sony/ATV Music Publishing. From there, recording artist Akon noticed her vocal abilities and helped her to sign a joint deal with Interscope Records and his own KonLive Distribution.

Xem thêm
Bình luận