Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I believe the children are our future Em tin bọn trẻ chúng là tương lai của chúng ta Teach them well and let them lead the way Dạy chúng thật tốt và để chúng bước đi trên con đường của mình Show them all the beauty they possess inside Cho chúng thấy những vẻ đẹp bên trong tâm hồn chúng Give them a sense of pride to make it easier Cho chúng niềm động viên để chúng cố gắng tiến lên Let the children's laughter remind us how we used to be Hãy để tiếng cười của trẻ thơ nhắc nhở chúng ta về thời thơ ấu xa xưa Everybody's searching for a hero Mọi người đang kiếm tìm một người hùng People need someone to look up to Mọi người cần ai đó để ngưỡng mộ I never found anyone who fulfilled my needs Em chưa bao giờ tìm thấy ai có những điều em cần A lonely place to be Sống ở một nơi cô đơn And so I learned to depend on me Và vì thế em học cách dựa vào bản thân mình I decided long ago Em đã quyết định từ lâu Never to walk in anyone's shadow Sẽ không bao giờ bước theo cái bóng của bất kì ai If I fail, if I succeed Nếu em vấp ngã hay thành công At least I'll live as I believe Thì ít nhất em cũng sẽ sống theo những gì em tin tưởng No matter what they take from me Cho dù họ lấy đi những gì ở em They can't take away my dignity Họ cũng không thể lấy đi được nhân phẩm của em Because the greatest love of all is happening to me Bởi vì tình yêu vĩ đại nhất đang rực cháy trong em I found the greatest love of all inside of me Em đã tìm thấy tình yêu vĩ đại nhất trong chính con người mình The greatest love of all is easy to achieve Tình yêu tuyệt vời nhất thì cũng dễ dàng đạt được thôi mà Learning to love yourself Học cách yêu thương bản thân mình It is the greatest love of all Đó là điều tuyệt diệu nhất đấy I believe the children are our future Em tin bọn trẻ chúng là tương lai của chúng ta Teach them well and let them lead the way Dạy chúng thật tốt và để chúng bước đi trên con đường của mình Show them all the beauty they possess inside Cho chúng thấy những vẻ đẹp bên trong tâm hồn chúng Give them a sense of pride to make it easier Cho chúng niềm động viên để chúng cố gắng tiến lên Let the children's laughter remind us how we used to be Hãy để tiếng cười của trẻ thơ nhắc nhở chúng ta về thời thơ ấu xa xưa I decided long ago Em đã quyết định từ lâu Never to walk in anyone's shadow Sẽ không bao giờ bước theo cái bóng của bất kì ai If I fail, if I succeed Nếu em vấp ngã hay thành công At least I'll live as I believe Thì ít nhất em cũng sẽ sống theo những gì em tin tưởng No matter what they take from me Cho dù họ lấy đi những gì ở em They can't take away my dignity Họ cũng không thể lấy đi được nhân phẩm của em Because the greatest love of all Bởi vì tình yêu vĩ đại nhất Is happening to me Đang rực cháy trong em I found the greatest love of all inside of me Em đã tìm thấy tình yêu vĩ đại nhất trong chính con người mình The greatest love of all is easy to achieve Tình yêu tuyệt vời nhất thì cũng dễ dàng đạt được thôi mà Learning to love yourself Học cách yêu thương bản thân mình It is the greatest love of all Đó là điều tuyệt diệu nhất đấy And if, by chance, that special place Và nếu ngẫu nhiên miền đất lạ That you've been dreaming of Nơi bạn hằng mơ ước Leads you to a lonely place Dẫn bạn đến một nơi cô độc Find your strength in love Hãy tìm kiếm sức mạnh trong tình yêu bạn nhé

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.