Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Speechless from Aladdin 2019 Speechless from Aladdin 2019 Here comes a wave, meant to wash me away Làn sóng kéo đến cuốn trôi em đi A tide that is taking me under Thủy triều đang dần chôn vùi em bên dưới Swallowing sand. Left with nothing to say Bãi cát chôn vui em, không còn lại gì My voice drowned out in the thunder Tiếng sấm át đi cả giọng nói của em But I won't cry Nhưng em sẽ không khóc And I won't start to crumble Và em sẽ không suy sụp Whenever they try Bất cứ khi nào họ cố gắng To shut me or cut me down Để dập tắt em hay hạ bệ em I won't be silenced Em sẽ không im lặng nữa You can't keep me quiet. Anh không thể khiến em im lặng nữa Won't tremble when you try it Sẽ không run sợ khi anh cố gắng làm điều đó All I know is I won't go speechless Tất cả những gì em biết là em sẽ không nói nên lời 'Cause I'll breathe Vì em sẽ hít thở When they try to suffocate me Khi họ cố gắng bóp nghẹt em Don't you underestimate me Đừng đánh giá thấp em 'Cause I know that I won't go speechless Vì em biết em sẽ không im lặng nữa Written in stone. Every rule, every word Mỗi quy tắc hay ngôn từ em đều khắc lên đá Centuries-old and unbending tồn tại vĩnh hằng hàng thế kỷ "Stay in your place" "Better seen and not heard" Hãy ở yên vị trí của anh đi. Tốt hơn là đừng nhìn thấy hay nghe thấy gì cả Well, now that story is ending Nào, câu chuyện đã đến hồi kết rồi 'Cause I 'Vì em I cannot start to crumble Em không để suy sụp được So come on and try Vậy nên hãy đền và thử xem Try to shut me and cut me down Thử dập tắt hay hạ bệ em xem I won't be silenced Em sẽ không giữ im lặng nữa You can't keep me quiet Anh không thể khiến em cam chịu đâu Won't tremble when you try it Em sẽ không run sợ khi anh cố gắng đâu All I know is I won't go speechless Tất cả những gì em biết là em sẽ không thốt nên lời Speechless Không nói nên lời Let the storm in Hãy để cơn bão đi qua I cannot be broken Em không thể gục ngã được No, I won't live unspoken Không, em sẽ không sống trong lặng lẽ 'Cause I know that I won't go speechless Vì em biết em sẽ không thốt nên lời Try to lock me in this cage Thử nhốt em trong hoàn cảnh này xem I won't just lay me down and die Em sẽ không chỉ nằm chờ chết đâu I will take these broken wings Em sẽ cất cao đôi cánh gãy to watch me burn across the sky để xem em bùng cháy trên bầu trời này như thế nào Hear the echo saying I... Hãy nghe câu nói vang: Won't be silenced Em sẽ không lặng im Though you wanna see me Dù anh có muốn nhìn thấy em tremble when you try it Run rẩy thì cứ thử xem All I know is I won't go speechless Tất cả những gì em biết là em sẽ không nói nên lời Speechless Không nói nên lời 'Cause I'll breathe Vì em sẽ hít thở When they try to suffocate me Dù họ có cố gắng bóp nghẹt em Don't you underestimate me Đừng đánh giá em quá thấp như thế 'Cause I know that I won't go speechless Vì em biết em sẽ không thốt nên lời All I know is I won't go speechless Vì tất cả những gì em biết là em sẽ không thốt nên lời Speechless Không thốt nên lời

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.