Yêu thích
Xem thêm
I'll believe when the walls stop turning Tôi sẽ tin khi những rào cản ngừng thay đổi I'll believe when the storm is through Tôi sẽ tin khi sóng gió đi qua I believe I hear them say Tôi tin tôi nghe họ nói David won't stop writing songs David sẽ không thôi viết nhạc I never wanna shake their hands and stay Tôi chưa bao giờ muốn ở lại đây với họ, bắt tay họ Oh no let's go Ôi không, đi nào We are young, we are one Chúng ta còn trẻ, chúng ta là một Let us shine for what it's worth Hãy phát huy giá trị của bản thân To your place, place, place, we're on our way, way, way Đến với mọi người, chúng ta đang đến We're on our way, way, way, we're on our way somehow Chúng ta đang đến bằng cách nào đó Hold me close, close, close, we're losing time, time, time Hãy giữ chặt tôi, chúng ta đang phí thời gian We're losing time, time, time, we're falling to the ground Chúng ta đang lãng phí thời gian, chúng ta đang vấp ngã I'll believe when the sky is burning Tôi sẽ tin khi bầu trời hửng nắng I'll believe when I see the view Tôi sẽ tin khi tôi thấy tầm nhìn I believe that I hear them say Tôi tin tôi nghe những gì họ nói David won't stop dreaming now David sẽ không thôi mơ mộng And everybody clap your hands and shout Mọi người vỗ tay và la hét Oh no, They shout Ôi không, họ đang la hét We are young, we are one Chúng ta còn trẻ, chúng ta là một Let us shine for what it's worth Hãy phát huy giá trị của bản thân To your place, place, place, we're on our way, way, way Đến với mọi người, chúng ta đang đến We're on our way, way, way, we're on our way somehow Chúng ta đang đến bằng cách nào đó Hold me close, close, close, we're losing time, time, time Hãy giữ chặt tôi, chúng ta đang phí thời gian We're losing time, time, time, we're falling to the ground Chúng ta đang lãng phí thời gian, chúng ta đang vấp ngã We are young, we are one Chúng ta còn trẻ, chúng ta là một Let us shine for what it's worth Hãy phát huy giá trị của bản thân To your place, place, place, we're on our way, way, way Đến nhà bạn nào, chúng ta đang đến We're on our way, way, way Chúng ta đang đến Hold me close, we're losing time Hãy giữ chặt tôi, chúng ta đang phí thời gian Hold me close, we're falling to the ground Giữ chặt tôi, chúng ta đang vấp ngã Taxi drive the sun is rising Taxi chạy đến khi mặt trời mọc Damn the sirens, keep on driving Còi báo động chết tiệt, tiếp tục lái thôi Flashing light, oh what a night Ánh sáng chói lòa, thật là một đêm tồi tệ I miss her bed, I lost my head Tôi nhớ chiếc giường của cô ấy, đầu tôi mê muội And it's sunning, we're still running Trời nắng chói chang, chúng tôi vẫn chạy tiếp For her rooftop, our last stop Đến nhà cô ấy, điểm dừng cuối của chúng tôi Barefoot, naked, don't you let me go Chân trần, thân trần, đừng để tôi đi To your place, place, place, we're on our way, way, way Đến nhà bạn thôi, chúng ta đang đến We're on our way, way, way, we're on our way somehow Chúng ta đang đến bằng cách nào đó Hold me close, close, close, we're losing time, time, time Hãy giữ chặt tôi, chúng ta đang phí thời gian We're losing time, time, time, we're falling to the ground Chúng ta đang lãng phí thời gian, chúng ta đang vấp ngã We are young, we are one Chúng ta còn trẻ, chúng ta là một Let us shine for what it's worth Hãy phát huy giá trị của bản thân To your place, place, place, we're on our way, way, way Đến nhà bạn thôi, chúng ta đang đến We're on our way, way, way, we're on our way Chúng ta đang đến bằng cách nào đó La la la la la (This night will never end) La la la la la (Đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc) Hold me close, we're losing time Hãy giữ chặt tôi, chúng ta đang phí thời gian Hold me close, we're falling to the ground Giữ chặt tôi, chúng ta đang vấp ngã

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.