Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
She knows when I'm lonesome Cô ấy biết được mỗi khi anh cô đơn And she cries when I'm sad Và cô ấy khóc mỗi khi anh buồn She's up in the good times Cô ấy vui trong khoảng thời gian hạnh phúc She's down in the bad Cô ấy buồn khi gặp những điều tồi tệ Whenver I'm discouraged Những lúc anh cảm thấy chán nản She knows just what to do Cô ấy biết phải làm gì But girl she doesn't know about you Nhưng em à, cô ấy không hề biết gì về em I can tell her my troubles Anh có thể kể cho cô ấy về những khó khăn của anh She makes them all seem right Cô ấy sẽ làm tất cả mọi thứ ổn lại I can make up excuses Anh có thể viện ra mọi lý do Not to hold her at night Để không phải ôm cô ấy lúc đêm về We can talk of tomorow Anh có thể nói với cô ấy về ngày mai I'll tell things that I want to do Anh sẽ nói với cô ấy tất cả mọi thứ mà anh muốn làm But girl how can I tell her about you Nhưng em à, làm thế nào anh có thể nói với cô ấy về em How can I tell her about you Làm thế nào anh có thể nói với cô ấy về em Girl please tell me what to do Em à, xin hãy nói anh biết phải làm gì Everything seems right whenever I'm with you Tất cả mọi thứ dường như tốt đẹp mỗi khi anh bên em So girl won't you tell me Vậy nên hãy nói anh nghe How to tell her about you Làm thế nào để nói với cô ấy về em Ah ah ah ah ah ah ah Ah ah ah ah ah ah ah How can I tell her I don't miss her Làm sao anh có thể nói với cô ấy anh chẳng nhớ cô ấy Whenever I'm away Những lúc anh đi xa How can I say it's you I think of Làm thế nào anh có thể nói chính em người anh nghĩ đến Every single night and day Mỗi ngày mỗi đêm But when is it easy Nhưng đến khi nào thì việc ấy dễ dàng Telling someone we're through Để nói với ai đó chúng ta đã hết rồi Oh girl help me tell her about you Xin em hãy giúp anh nói với cô ấy về em How can I tell her about you Làm thế nào để nói với cô ấy về em Girl please tell me what to do Em à, xin hãy cho anh biết phải làm gì Everything seems right Tất cả mọi thứ dường như tốt đẹp Whenever I'm with you Mỗi khi anh bên em So girl won't you tell me Vì vậy em à hãy nói cho anh biết How to tell her about you Làm thế nào để nói với cô ấy về em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.