Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
We Chúng ta We don't have to worry 'bout nothing Chúng ta chẳng có gì phải lo lắng cả 'Cause we got the fire Vì ta đã có ngọn lửa ấy And we're burning one Và ta để nó bùng cháy Hell of a something Thật dữ dội They Họ They gonna see us Họ nhìn chúng ta From outer space Từ ngoài vũ trụ Outer space Ngoài vũ trụ Light it up Cứ tỏa sáng đi Like we're the stars of the human race Như thể chúng ta là những vì tinh tú của loài người Human race Loài người When the lights Khi những tia sáng Turned down Vụt tắt They don't know Họ sẽ không hiểu What they heard Những gì họ đã nghe Strike the match Châm ngòi cho ngọn lửa Play it loud Để chúng bùng cháy dữ đội Giving love Gửi tình thương yêu To the world Đến thế giới này We'll be raising Ta sẽ giơ cao đôi tay này Our hands Đôi tay này Shining up Tỏa sáng To the sky Cả bầu trời 'Cause we got Vì chúng ta đã có The fire, fire, fire Ngọn lửa đó Yeah, we got Yeah, chúng ta đã có The fire, fire, fire Ngọn lửa đó And we gonna let it Và chúng ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy We gonna let it Ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy Gonna let it Hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy We gonna let it Chúng ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy We don't wanna leave Chúng ta không muốn bỏ đi No Không We just gonna be right now Chỉ muốn ở đây ngay lúc này Right now Ngay lúc này And what we see Và những gì ta nhìn thấy Is everybody's on the floor Là tất cả mọi người đang ở trên sàn nhảy Acting crazy, getting loco Hành động điên rồ, trở nên điên dại Til' the lights out Cho đến khi tỏa sáng Music's on Nhạc nổi lên I'm waking up Tôi bừng tỉnh We fight the fire Chúng ta giữ lại ngọn lửa đó Then we burn it up Rồi ta đốt cháy tất cả And it's over now Và rồi tiệc tàn We got the love Ta lại có tình yêu There's no sleeping now Cuồng nhiệt suốt đêm No sleeping now Thức suốt đêm No sleeping Thức suốt đêm When the lights turned down Khi những tia sáng vụt tắt They don't know Họ sẽ không hiểu What they heard Những gì họ đã nghe Strike the match Châm ngòi cho ngọn lửa Play it loud Để chúng bùng cháy dữ đội Giving love Gửi tình thương yêu To the world Đến thế giới này We'll be raising Ta sẽ giơ cao đôi tay này Our hands Đôi tay này Shining up Tỏa sáng To the sky Cả bầu trời 'Cause we got Vì chúng ta đã có The fire, fire, fire Ngọn lửa đó Yeah we got Yeah, chúng ta đã có The fire, fire, fire Ngọn lửa đó And we gonna let it Và chúng ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy We gonna let it Ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy Gonna let it Hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy We gonna let it Ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy When the lights Khi những tia sáng Turned down Vụt tắt They don't know Họ sẽ không hiểu What they heard Những gì họ đã nghe Strike the match Châm ngòi cho ngọn lửa Play it loud Để chúng bùng cháy dữ đội Giving love Gửi tình thương yêu To the world Đến thế giới này We gonna let it Ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy Burn, burn Bùng cháy Burn, burn, burn, burn Bùng cháy Burn, burn Bùng cháy We can light it up Chúng ta có thể tỏa sáng Up, up Tỏa sáng So they can't put it out Vì vậy họ không thể dập tắt được Out, out Dập tắt We can light it up Chúng ta có thể tỏa sáng Up, up Tỏa sáng So they can't put it out Vì vậy họ không thể dập tắt được Out, out Dập tắt We can light it up Chúng ta có thể tỏa sáng Up, up Tỏa sáng So they can't put it out Vì vậy họ không thể dập tắt được Out, out Dập tắt We can light it up Chúng ta có thể tỏa sáng Up, up Tỏa sáng So they can't put it out Vì vậy họ không thể dập tắt được Out, out Dập tắt When the lights Khi những tia sáng vụt tắt Turned down Vụt tắt They don't know Họ sẽ không hiểu What they heard Những gì họ đã nghe Strike the match Châm ngòi cho ngọn lửa Play it loud Để chúng bùng cháy dữ đội Giving love Gửi tình thương yêu To the world Đến thế giới này We'll be raising Ta sẽ giơ cao đôi tay này Our hands Đôi tay này Shining up Tỏa sáng To the sky Cả bầu trời 'Cause we got the fire, fire, fire Vì chúng ta đã có ngọn lửa đó Yeah we got Yeah, chúng ta đã có The fire, fire, fire Ngọn lửa đó And we gonna let it Và chúng ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy We gonna let it Ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy Gonna let it Hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy We gonna let it Ta hãy để chúng Burn, burn, burn, burn Bùng cháy When the lights Khi những tia sáng Turned down Vụt tắt They don't know Họ sẽ không hiểu What they heard Những gì họ đã nghe Strike the match Châm ngòi cho ngọn lửa Play it loud Để chúng bùng cháy dữ đội Giving love Gửi tình thương yêu To the world Đến thế giới này We'll be raising Ta sẽ giơ cao đôi tay này Our hands Đôi tay này Shining up Tỏa sáng To the sky Cả bầu trời 'Cause we got Vì chúng ta đã có The fire, fire, fire Ngọn lửa đó Yeah we got Yeah, chúng ta đã có The fire, fire, fire Ngọn lửa đó And we gonna Và chúng ta Let it burn Hãy để chúng cháy hết mình đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.