Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
We couldn't turn around Ta chẳng thể quay đầu 'Til we were upside down Cho đến khi mọi thứ đảo ngược I'll be the bad guy now Giờ anh lại thành kẻ phản diện But no, I ain't too proud Một cái danh chẳng mấy đáng tự hào I couldn't be there Anh chẳng thể ở bên em Even when I tried Dù anh đã cố gắng hết sức You don't believe it Chắc em chẳng thể ngờ We do this every time Nhưng lúc nào chúng ta cũng vậy Seasons change and our love went cold Thời tiết sang mùa, tình ta cũng dần phai nhạt Feed the flame 'cause we can't let it go Dù đau đớn nhưng ta chẳng thể buông tay Run away, but we're running in circles Ta muốn trốn chạy, nhưng chỉ chạy trong một vòng lẩn quẩn Run away, run away Trốn chạy, trốn chạy mãi I dare you to do something Em có dám làm gì không I'm waiting on you again Anh sẽ ngồi chờ em quyết định So I don't take the blame Để không phải nhận lấy phần lỗi này Run away, but we're running in circles Ta muốn trốn chạy, nhưng chỉ chạy một vòng lẩn quẩn Run away, run away, run away Trốn chạy, trốn tránh nhau Let go Buông tay I got a feeling that it's time to let go Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta buông tay nhau I said so Anh nói thật I knew that this was doomed from the get-go Từ đầu anh đã biết chuyện tình này chẳng đi đến đâu You thought that it was special, special Em cho rằng tình cảm đôi mình thật đặc biệt But it was just the sex though, the sex though Nhưng chỉ là những phút ái ân, chỉ là dục vọng And I still hear the echoes (the echoes) Và anh vẫn nghe thấy tiếng vọng I got a feeling that it's time to let it go, let it go Và biết rằng đã đến lúc ta nên buông đôi tay Seasons change and our love went cold Thời tiết sang mùa, tình ta cũng dần phai nhạt Feed the flame 'cause we can't let it go Dù đau đớn nhưng ta chẳng thể buông tay Run away, but we're running in circles Ta muốn trốn chạy, nhưng chỉ chạy trong một vòng lẩn quẩn Run away, run away Trốn chạy, trốn chạy mãi I dare you to do something Em có dám làm gì không I'm waiting on you again Anh sẽ ngồi chờ em quyết định So I don't take the blame Để không phải nhận lấy phần lỗi này Run away, but we're running in circles Ta muốn trốn chạy, nhưng chỉ chạy một vòng lẩn quẩn Run away, run away, run away Trốn chạy, trốn tránh nhau Maybe you don't understand what I'm going through Chắc em chẳng biết anh đang trải qua những gì It's only me Chỉ mình anh mà thôi What you got to lose? Em có gì để mất chứ? Make up your mind, tell me Hãy mau quyết định và cho anh biết What are you gonna do? Em sẽ làm gì? It's only me Chỉ là anh thôi Let it go Em cứ buông tay đi Seasons change and our love went cold Thời tiết sang mùa, tình ta cũng dần phai nhạt Feed the flame 'cause we can't let it go Chuyện ngày càng tệ nhưng ta chẳng thể buông tay Run away, but we're running in circles Ta muốn trốn chạy, nhưng chỉ chạy một vòng lẩn quẩn Run away, run away Trốn chạy rồi trốn tránh nhau I dare you to do something Em có dám làm gì không I'm waiting on you again Anh sẽ ngồi chờ em quyết định So I don't take the blame Để không phải nhận lấy phần lỗi này Run away, but we're running in circles Ta muốn trốn chạy, nhưng chỉ chạy một vòng lẩn quẩn Run away, run away, run away Trốn chạy, trốn chạy mãi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.