Yêu thích
Xem thêm
Imagine if the life that you thought you shared Hãy tưởng tượng rằng, nếu cuộc sống mà em nghĩ tới và sẻ chia Wasn't really there Không tồn tại It was made up in your mind Nó đã được hình thành sẵn trong tâm trí em Could be anyone, anywhere Có thể là một người khác, một nơi khác 'Cause you'd been living in a world of your own design, undermined Vì em đã sống trong một thế giới của riêng mình tạo ra, nó đã bị hủy hoại In another place, other space in time Ở một nơi, một không gian khác trong cùng thời điểm As the dust clears and it all starts to disappear Và khi mọi chuyện sáng tỏ, mọi thứ bắt đầu biến mất It may get harder 'cause you just restarted Có thể sẽ khó khăn hơn, vì em phải bắt đầu lại từ đầu And wherever you are, land on another star Và dù em ở đâu, dù ngự trị ở vì sao khác It may get harder 'cause you just restarted Đều sẽ khó khăn hơn vì em phải bắt đầu lại mọi thứ You better get real, real, real and Tốt hơn là em nên sống trong hiện thực Realise that the situation's going nowhere Nhận ra rằng những thứ ảo tưởng sẽ không giúp được gì Because you act so tough I've totally lost control Vì em thật ngoan cố, anh hoàn toàn mất kiểm soát với em So please try to understand that if I could Vậy nên làm ơn hãy cố hiểu rằng, nếu có thể I'd call and I would be there Anh sẽ gọi cho em và sẽ bên cạnh em And if I didn't hurt so much Và nếu anh không tổn thương nhiều như thế You know I'd give you it all Em biết không, anh đã trao em tất cả mọi thứ Imagine if the friend that you thought you knew Hãy thử tượng tượng rằng, nếu người bạn mà em nghĩ rằng em biết rõ Wasn't really true Không thực sự là như thế It just existed in your head Nó chỉ tồn tại trong tâm trí em The reflection used wasn't you Người bạn thực lại không phản chiếu đúng như suy nghĩ của em Completely unaware, could be anywhere, anytime Hoàn toàn khác biệt, có thể là ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào 'Cause there was shift in the paradigm Vì đã có một sự chuyển đổi trong mô hình định sẵn của em As the dust clears and it all starts to disappear Và khi mọi chuyện sáng tỏ, mọi thứ bắt đầu biến mất It may get harder 'cause you just restarted Có thể sẽ khó khăn hơn, vì em phải bắt đầu lại từ đầu And wherever you are, land on another star Và dù em ở đâu, dù ngự trị ở vì sao khác It may get harder 'cause you just restarted Đều sẽ khó khăn hơn vì em phải bắt đầu lại mọi thứ You better get real, real, real and Tốt hơn là em nên sống trong hiện thực Realise that the situation's going nowhere Nhận ra rằng những thứ ảo tưởng sẽ không giúp được gì Because you act so tough I've totally lost control Vì em thật ngoan cố, anh hoàn toàn mất kiểm soát với em So please try to understand that if I could Vậy nên làm ơn hãy cố hiểu rằng, nếu có thể I'd call and I would be there Anh sẽ gọi cho em và sẽ bên cạnh em And if I didn't hurt so much you know I'd give you it all Và nếu anh không tổn thương nhiều như thế, anh đã trao em tất cả.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Dust Clears

Clean Bandit

Clean Bandit

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Clean Bandit is an English electronic music group formed in Cambridge, England in 2008. The band consists of Grace Chatto, Jack Patterson and Luke Patterson. Their 2010 single "Mozart's House", released by Black Butter Records, reached number 17 on the UK Singles Chart. In January 2014, they scored their first UK Singles Chart-topping single with "Rather Be", a collaboration with Jess Glynne, featuring elements of both classical and dance music. "Rather Be" remained at the top of the chart for four weeks. They also achieved their first US top 10 single with "Rather Be" peaking at number 10 on the Billboard Hot 100. In 2015, "Rather Be" won the Grammy Award for Best Dance Recording.

Xem thêm
Bình luận