Yêu thích
Xem thêm
Bloody Đẫm máu Love is just a history that they may prove Tình yêu ta là lịch sử để hậu thế minh chứng And when you're gone, I'll tell them my religion's you Và nếu người ra đi, tôi sẽ nói rằng tôn giáo tôi tôn thờ chính là người When Punktious comes to kill the king upon his throne Rồi khi Punktious đến giết chết vị vua trên ngai vàng I'm ready for their stones Tôi sẽ sẵn sàng hứng chịu cơn mưa đá kia I'll dance, dance, dance Tôi sẽ nhảy múa và khiêu vũ With my hands, hands, hands Giơ đôi cánh tay lên thật cao Above my head, head, head Lên trên đầu Like Jesus said Như Chúa đã từng nói I'm gonna dance, dance, dance Tôi sẽ nhảy múa và khiêu vũ With my hands, hands, hands Giơ đôi cánh tay lên thật cao Above my head, hands together Lên trên đầu Forgive him before he's dead because Tôi sẽ tha thứ tất thảy trước khi người ra đi I won't cry for you Tôi sẽ không rơi lệ vì người I won't crucify the things you do Tôi sẽ không đóng đinh người vì những tội lỗi kia I won't cry for you, see (See) Tôi sẽ không rơi lệ vì người When you're gone, I'll still be Bloody Mary Khi người ra đi, tôi vẫn là Bloody Mary của người Love Tình yêu We are not just art for Michelangelo to carve Đôi ta chẳng phải tác phẩm nghệ thuật để Michelangelo điêu khắc He can't rewrite the aggro of my furied heart Vì ông ta chẳng thể miêu tả được nỗi uất hận trong trái tim này I'll wait on mountaintops in Paris, cold Tôi sẽ mỏi mòn trên đỉnh núi Paris giá lạnh J'veux pas mourir toute seule (Tiếng Pháp) Vì tôi không muốn ra đi một mình I'll dance, dance, dance Tôi sẽ nhảy múa và khiêu vũ With my hands, hands, hands Giơ đôi cánh tay lên thật cao Above my head, head, head Lên trên đầu Like Jesus said Như Chúa đã từng nói I'm gonna dance, dance, dance Tôi sẽ nhảy múa và khiêu vũ With my hands, hands, hands Giơ đôi cánh tay lên thật cao Above my head, hands together Lên trên đầu Forgive him before he's dead because Tôi sẽ tha thứ tất thảy trước khi người ra đi I won't cry for you Tôi sẽ không rơi lệ vì người I won't crucify the things you do Tôi sẽ không đóng đinh người vì những tội lỗi kia I won't cry for you, see (See) Tôi sẽ không rơi lệ vì người When you're gone, I'll still be Bloody Mary Khi người ra đi, tôi vẫn là Bloody Mary của người Love Tình yêu Gaga, Gaga Gaga, Gaga Dittie-da-di-da Dittie-da-di-da I won't cry for you Tôi sẽ không rơi lệ vì người I won't crucify the things you do, do, do Tôi sẽ không đóng đinh người vì những tội lỗi kia I won't cry for you, see (See) Tôi sẽ không rơi lệ vì người When you're gone, I'll still be Bloody Mary Khi người ra đi, tôi vẫn là Bloody Mary của người Oh (Gaga) Oh (Gaga) Liberdade e amor (Tiếng Pháp) Ôi tự do - Tình yêu của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Bloody Mary

Lady Gaga

Lady Gaga

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Stefani Joanne Angelina Germanotta (/ˈstɛfəniː dʒɜːrməˈnɒtə/ stef-ə-nee jur-mə-not-ə; born March 28, 1986), known professionally as Lady Gaga, is an American singer, songwriter, and actress. She performed initially in theater, appearing in high school plays, and studied at CAP21 through New York University's Tisch School of the Arts before dropping out to pursue a musical career. After leaving a rock band, participating in the Lower East Side's avant garde performance art circuit, and being dropped from a contract with Def Jam Recordings, Gaga worked as a songwriter for Sony/ATV Music Publishing. From there, recording artist Akon noticed her vocal abilities and helped her to sign a joint deal with Interscope Records and his own KonLive Distribution.

Xem thêm
Bình luận