Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I saw you dancing in a crowded room Anh thấy em đang nhảy giữa đám đông You look so happy when I'm not with you Trông em rất hạnh phúc khi không có anh bên cạnh But then you saw me caught you by surprise Nhưng khi nhìn thấy anh, em sững người vì ngạc nhiên A single teardrop falling from your eyes Rồi một giọt lệ lăn dài từ đôi mắt I don’t know why I run away Chẳng biết tại sao anh lại trốn chạy I make you cry when I run away Anh đã khiến em phải khóc khi anh trốn tránh Take me back cause I wanna stay Hãy níu tay anh đi vì anh muốn ở lại Save your tears for another… Và để dành những giọt nước mắt ấy ... Save your tears for another day Hãy để dành những giọt nước mắt ấy cho một ngày khác Save your tears for another day Hãy giữ những giọt lệ đó để khóc cho mai sau Met you once under a Pisces moon Em gặp anh vào đêm trăng Song Ngư I kept my distance ‘cause I know that you Em giữ khoảng cách vì em biết rằng Don't like when I’m with nobody else Biết rằng anh không thích em ở cùng một người khác I couldn't help it, I put you through hell Em không cố ý nhưng cứ đẩy anh vào địa ngục I don’t know why I run away, oh boy Em chẳng biết tại sao em lại trốn chạy I make you cry when I run away Em khiến anh phải khóc khi em trốn chạy Boy take me back ‘cause I wanna stay Anh à, hãy giữ em lại vì em muốn ở lại bên anh Save your tears for another Và giữ những giọt lệ đó lại cho một ngày khác I realize that it’s much too late Em nhận ra rằng mọi thứ đã quá trễ And you deserve someone better Và anh xứng đáng có người khác tốt hơn em Save your tears for another day Hãy giữ những giọt lệ đó lại cho một ngày khác Save your tears for another day Hãy giữ những giọt lệ đó để khóc khi mai sau I don’t know why, I run away Em không biết tại sao em lại trốn tránh I make you cry when I run away Em đã khiến anh phải rơi lệ khi em trốn chạy Save your tears for another day Hãy giữ những giọt lệ đó lại cho một ngày khác

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.