Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I saw the fire in your eyes Anh đã thấy ngọn lửa trong mắt em I saw the fire when I look into your eyes Anh nhìn thấy ngọn lửa khi nhìn vào mắt em You tell me things you wanna try (Uh) Hãy nói anh nghe những điều em muốn thử I know temptation is the devil in disguise Anh biết sự cám dỗ là một con quỷ đội lốt You risk it all to feel alive, oh yeah Em sẵn sàng mạo hiểm tất cả để cảm nhận sự sống You're offering yourself to me like sacrifice Em dâng hiến như hi sinh bản thân mình You said you do this all the time Và bảo rằng điều này em đã quen thuộc Tell me you love me if I bring you to the light Nếu giờ anh đưa em đến với vầng sáng ấy, hãy nói rằng em cũng yêu anh It's like a dream what she feels with me Cảm giác nàng trao tôi như một giấc mơ She loves to be on the edge Cô ấy thích chơi đùa với ranh giới của sự sống Her fantasy is okay with me Và ảo mộng của nàng tôi sẵn lòng đáp ứng Then suddenly, baby says Rồi đột nhiên, nàng thỏ thẻ Take my breath away Hãy khiến em chìm đắm ngất ngây And make it last forever, babe Và để phút giây này kéo dãi mãi mãi Do it now or never, babe (Ah) Anh à, bây giờ hay không bao giờ Take my breath away Hãy khiến em chìm đắm ngất ngây Nobody does it better, babe Chẳng có ai làm điều đó được hơn anh Bring me close to— Hãy mang em lại đến gần với... Want me to hold onto you tight Em muốn anh ôm em thật chặt You pull me closer, feel the heat between your thighs (Uh, say) Em kéo anh lại gần hơn, cảm nhận hơi nóng giữa đôi chân You're way too young to end your life (Huh) Em còn quá trẻ để kết thúc cuộc đời của mình Girl, I don't wanna be the one who pays the price Em à, anh không muốn là người phải trả giá Ooh, it's like a dream what she feels with me Cảm giác nàng trao tôi như một giấc mơ She loves to be on the edge Cô ấy thích chơi đùa với ranh giới của sự sống Her fantasy is okay with me Và ảo mộng của nàng tôi sẵn lòng đáp ứng Then suddenly, baby says Rồi đột nhiên, nàng thốt lên Take my breath away Hãy khiến em chìm đắm ngất ngây And make it last forever, babe Và để phút giây này kéo dài mãi mãi Do it now or never, babe (Ah) Anh à, bây giờ hay không bao giờ Take my breath away Hãy khiến em chìm đắm ngất ngây Nobody does it better, babe Chẳng có ai làm điều đó được hơn anh Bring me close to heaven, babe (Uh) Hãy mang em đến gần với thiên đường Take my breath Hãy khiến em ngất ngây And they'll see me (Oh, yeah) Và họ sẽ nhìn thấy anh Take my breath away (Take my breath away) Hãy khiến em chìm đắm ngất ngây And make it last forever, babe Hãy khiến em chìm đắm ngất ngây Do it now or never, babe (Ah) Anh à, bây giờ hay không bao giờ Take my breath away (Take my breath away) Hãy khiến em ngất ngây mê say Nobody does it better, babe Chẳng có ai làm điều đó được hơn anh Bring me close to heaven, babe (Take my breath) Hãy mang em đến gần với thiên đường Take my breath (Take my breath a—, breath away) Hãy khiến em chìm đắm mê say Nobody does it better, babe Chẳng có ai làm điều đó được hơn anh Bring me close to heaven, babe (Uh) Hãy mang em đến gần với thiên đường Take my breath Hãy khiến em chìm đắm mê say

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.