Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Staring out at the rain with a heavy heart Đăm chiêu nhìn cơn mưa rơi với trái tim nặng trĩu It's the end of the world in my mind Đối với anh dường như đó là ngày tận thế Then your voice pulls me back like a wake up call Rồi giọng nói của em kéo anh về thực tại như một tiếng chuông báo thức I've been looking for the answer Anh đang tìm kiếm câu trả lời Somewhere Ở một nơi nào đó I couldn't see that it was right there Anh đã không thể nhận ra rằng câu trả lời ở ngay đây But now I know what I didn't know Nhưng giờ đây anh đã biết được những điều anh chưa biết Because you live and breathe Bởi vì em tồn tại Because you make me believe in myself Bởi vì em làm anh tin tưởng vào bản thân mình When nobody else can help Khi không một ai khác có thể làm được Because you live, girl Vì em tồn tại, em yêu My world has twice as many stars in the sky Thế giới của anh rực rỡ như những vì sao trên trời It's alright, I survived, I'm alive again Mọi chuyện đã ổn, anh đã vượt qua và sống thêm lần nữa Cuz of you, made it through every storm Bởi vì em, em giúp anh vượt qua sóng gió What is life, what's the use if you're killing time Cuộc đời là gì, nó còn có giá trị gì nếu không có em I'm so glad I found an angel Anh rất hạnh phúc vì anh đã tìm được một thiên thần Someone Người nào đó Who was there when all my hopes fell Người đó đã luôn bên cạnh khi mọi hy vọng trong anh vụt tắt I wanna fly, looking in your eyes Anh muốn được bay lên, để nhìn vào đôi mắt em Because you live and breathe Bởi vì em tồn tại Because you make me believe in myself Bởi vì em làm anh tin tưởng vào bản thân mình When nobody else can help Khi không một ai khác có thể làm được Because you live, girl Vì em tồn tại, em yêu My world has twice as many stars in the sky Thế giới của anh rực rỡ như những vì sao trên trời Because you live, I live Bởi vì em tồn tại nên anh mới tồn tại Because you live there's a reason why Vì em tồn tại, đó là lý do vì sao mà I carry on when I lose the fight Anh tiếp tục bước đi khi anh thất bại I want to give what you've given me always Anh muốn trao cho em những gì em đã luôn dành cho anh Because you live and breathe Bởi vì em tồn tại Because you make me believe in myself Bởi vì em làm anh tin tưởng vào bản thân mình When nobody else can help Khi không một ai khác có thể làm được Because you live, girl Vì em tồn tại, em yêu My world has twice as many stars in the sky Thế giới của anh rực rỡ như những vì sao trên trời Because you live and breathe Bởi vì em tồn tại Because you make me believe in myself Bởi vì em làm anh tin tưởng vào bản thân mình When nobody else can help Khi không một ai khác có thể làm được Because you live, girl Vì em tồn tại, em yêu My world has everything I need to survive Cuộc đời anh có tất cả và anh có thể tồn tại Because you live, I live, I live Bởi vì em tồn tại, nên anh mới sống, anh tồn tại

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.