Yêu thích
Xem thêm
Tell me what you really like Hãy nói cho anh biết em thực sự thích gì Baby I can take my time Cưng à anh có thể dành thời gian của mình cho em We don't ever have to fight Chúng ta không cần phải đấu tranh nữa Just take it step-by-step Cứ làm từng bước em nhé I can see it in your eyes Anh thấy điều đó trong đôi mắt em Cause they never tell me lies Vì chúng không bao giờ nói dối cả I can feel that body shake Anh có thể cảm thấy cơ thể em rung lên And the heat between your legs Và cơ thể em đang bừng cháy You've been scared of love and what it did to you Em đã sợ hãi tình yêu và những gì nó đã gây ra cho em You don't have to run, I know what you've been through Em không cần phải trốn chạy, anh biết em đã trải qua những gì Just a simple touch and it can set you free Chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng, em sẽ thấy mình được tự do We don't have to rush when you're alone with me Không cần phải vội vã khi chỉ có em và anh I feel it coming, I feel it coming, babe Anh cảm thấy điều đó đang đến, cưng à You are not the single type Em không phải là kiểu người cô đơn So baby, this the perfect time Vì thế em yêu à đây là khoảnh khắc hoàn hảo I'm just trying to get you high Anh đang cố gắng khiến em cảm thấy ngây ngất And faded off this touch Và xóa tan những cái chạm You don't need a lonely night Em không cần đêm cô đơn nào nữa So baby, I can make it right Thế nên em yêu à, anh có thể khiến mọi thứ trở nên đúng đắn You just got to let me try Em chỉ cần để anh cố gắng To give you what you want Trao em những gì em muốn You've been scared of love and what it did to you Em đã sợ hãi tình yêu và những gì nó đã gây ra cho em You don't have to run, I know what you've been through Em không cần phải trốn chạy, anh biết em đã trải qua những gì Just a simple touch and it can set you free Chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng, em sẽ thấy mình được tự do We don't have to rush when you're alone with me Không cần phải vội vã khi chỉ có em và anh I feel it coming, I feel it coming, babe Anh cảm thấy điều đó đang đến, cưng à You've been scared of love Em đã sợ hãi tình yêu And what it did to you Và những gì nó đã gây ra cho em You don't have to run Em không cần phải trốn chạy I know what you've been through Anh biết em đã trải qua những gì Just a simple touch Chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng And it can set you free Em sẽ thấy mình được tự do We don't have to rush Không cần phải vội vã When you're alone with me Khi chỉ có em và anh I feel it coming, I feel it coming, babe Anh cảm thấy điều đó đang đến, cưng à I know what you feel right now Anh biết bây giờ em cảm thấy gì I feel it coming, I feel it coming, babe Anh cảm thấy điều đó đang đến, cưng à I know what you say right now, babe Anh biết bây giờ em muốn nói gì, cưng à I feel it coming, I feel it coming, babe Anh cảm thấy điều đó đang đến, cưng à I know what you say right now, babe Anh biết bây giờ em muốn nói gì, cưng à I feel it coming, I feel it coming, babe Anh cảm thấy điều đó đang đến, cưng à

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

I Feel It Coming

The Weeknd

The Weeknd

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Abél Makonnen Tesfaye (born 16 February 1990), better known by his stage name The Weeknd (pronounced "the weekend"), is a Canadian singer, songwriter and record producer. In late 2010, Tesfaye anonymously uploaded several songs to YouTube under the name "The Weeknd". He released three nine-track mixtapes throughout 2011: House of Balloons, Thursday, and Echoes of Silence, which were critically acclaimed. The following year, he released a compilation album Trilogy, thirty tracks consisting of the remastered mixtapes and three additional songs. It was released under Republic Records and his own label XO.

Xem thêm
Bình luận