Yêu thích
Xem thêm
When I close my eyes I think of you Khi nhắm đôi mắt lại em lại nghĩ về anh And the times we've had been through Và khoảng thời gian chúng ta đã cùng trải qua Even though we're far apart right now Mặc dù lúc này chúng ta đã xa thật xa I remember back when you were here with me Em nhớ khi có anh ở đây bên cạnh em How you've made my world complete Anh đã làm thế giới của em trở nên hoàn hảo như thế nào But now I'm left alone Nhưng giờ chỉ còn riêng em mà thôi We talked about love and hope Chúng ta đã cùng nói về tình yêu và hy vọng Wishing we could start a life our own Ao ước chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống của chúng mình I wish that I could live without you Em ước rằng mình có thể sống mà không có anh Why did you tear my heart apart Sao anh lại làm tan vỡ trái tim em You said you'd love me from the start Anh đã nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên All those painful things you've put me through Tất cả những điều đau đớn anh khiến em trải qua But I'm still loving you Nhưng em vẫn yêu anh I've tried to give my best to you Em đã cố gắng trao anh những điều tốt đẹp nhất I don't deserve the things you do Em không đáng phải chịu những tổn thương từ anh Everything has gone to memories Mọi thứ giờ đây đã đi vào kí ức I just wish I knew the truth behind the lies Em chỉ ước rằng em biết được sự thật ẩn sau những lời nói dối đó We talked about love and hope Chúng ta đã cùng nói về tình yêu và hy vọng Wishing we could start a life our own Ao ước chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống của chúng mình I wish that I could live without you Em ước rằng mình có thể sống mà không có anh Why did you tear my heart apart Sao anh lại làm tan vỡ trái tim em You said you'd love me from the start Anh đã nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên All those painful things you've put me through Tất cả những điều đau đớn anh khiến em trải qua But I'm still loving you Nhưng em vẫn yêu anh I've tried to give my best to you Em đã cố gắng trao anh những điều tốt đẹp nhất I don't deserve the things you do Em không đáng phải chịu những tổn thương từ anh Everything has gone to memories Mọi thứ giờ đây đã đi vào kí ức I just wish I knew the truth behind the lies Em chỉ ước rằng em biết được sự thật ẩn sau những lời nói dối đó Why did you tear my heart apart Sao anh lại làm tan vỡ trái tim em You said you'd love me from the start Anh đã nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên All those painful things you've put me through Tất cả những điều đau đớn anh khiến em trải qua But I'm still loving you Nhưng em vẫn yêu anh I've tried to give my best to you Em đã cố gắng trao anh những điều tốt đẹp nhất I don't deserve the things you do Em không đáng phải chịu những tổn thương từ anh Everything has gone to memories Mọi thứ giờ đây đã đi vào kí ức I just wish I knew the truth behind the lies Em chỉ ước rằng em biết được sự thật ẩn sau những lời nói dối đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.