I'm Still Loving You

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát I'm Still Loving You. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

SHIGA LIN

When I close my eyes I think of you
Khi nhắm đôi mắt lại em lại nghĩ về anh
And the times we've had been through
Và khoảng thời gian chúng ta đã cùng trải qua
Even though we're far apart right now
Mặc dù lúc này chúng ta đã xa thật xa
I remember back when you were here with me
Em nhớ khi có anh ở đây bên cạnh em
How you've made my world complete
Anh đã làm thế giới của em trở nên hoàn hảo như thế nào
But now I'm left alone
Nhưng giờ chỉ còn riêng em mà thôi
We talked about love and hope
Chúng ta đã cùng nói về tình yêu và hy vọng
Wishing we could start a life our own
Ao ước chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống của chúng mình
I wish that I could live without you
Em ước rằng mình có thể sống mà không có anh
Why did you tear my heart apart
Sao anh lại làm tan vỡ trái tim em
You said you'd love me from the start
Anh đã nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên
All those painful things you've put me through
Tất cả những điều đau đớn anh khiến em trải qua
But I'm still loving you
Nhưng em vẫn yêu anh
I've tried to give my best to you
Em đã cố gắng trao anh những điều tốt đẹp nhất
I don't deserve the things you do
Em không đáng phải chịu những tổn thương từ anh
Everything has gone to memories
Mọi thứ giờ đây đã đi vào kí ức
I just wish I knew the truth behind the lies
Em chỉ ước rằng em biết được sự thật ẩn sau những lời nói dối đó
We talked about love and hope
Chúng ta đã cùng nói về tình yêu và hy vọng
Wishing we could start a life our own
Ao ước chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống của chúng mình
I wish that I could live without you
Em ước rằng mình có thể sống mà không có anh
Why did you tear my heart apart
Sao anh lại làm tan vỡ trái tim em
You said you'd love me from the start
Anh đã nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên
All those painful things you've put me through
Tất cả những điều đau đớn anh khiến em trải qua
But I'm still loving you
Nhưng em vẫn yêu anh
I've tried to give my best to you
Em đã cố gắng trao anh những điều tốt đẹp nhất
I don't deserve the things you do
Em không đáng phải chịu những tổn thương từ anh
Everything has gone to memories
Mọi thứ giờ đây đã đi vào kí ức
I just wish I knew the truth behind the lies
Em chỉ ước rằng em biết được sự thật ẩn sau những lời nói dối đó
Why did you tear my heart apart
Sao anh lại làm tan vỡ trái tim em
You said you'd love me from the start
Anh đã nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên
All those painful things you've put me through
Tất cả những điều đau đớn anh khiến em trải qua
But I'm still loving you
Nhưng em vẫn yêu anh
I've tried to give my best to you
Em đã cố gắng trao anh những điều tốt đẹp nhất
I don't deserve the things you do
Em không đáng phải chịu những tổn thương từ anh
Everything has gone to memories
Mọi thứ giờ đây đã đi vào kí ức
I just wish I knew the truth behind the lies
Em chỉ ước rằng em biết được sự thật ẩn sau những lời nói dối đó