Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm trying to be honest with my happiness Anh đang cố gắng thành thật với hạnh phúc của chính mình Don't know why I'm bad at this, uh Chẳng hiểu sao anh lại dở chuyện này như vậy And I don't wanna sit in all my sadness Còn em không muốn đắm chìm trong tất cả nỗi buồn của mình I know it's a habit of mine Em biết đó là một thói quen của em Perfect, perfect timing Hoàn hảo, thời điểm thật hoàn hảo I start what I don't know how to end Là do em bắt đầu nhưng em không biết làm thế nào để kết thúc Don't re-, don't remind me Đừng nhắc lại, đừng gợi lại điều đó với anh I ruined it before it began, oh Anh đã hủy hoại nó trước khi nó bắt đầu, oh Last night was the last night of my past life Đêm qua chính là đêm cuối cùng trong quá khứ của em Got me here like you can never figure me out Em sẽ đến một nơi mà anh không bao giờ tìm ra em Last night was the last time, was the last time Đêm qua là lần cuối cùng, là lần cuối cùng I never let you figure me out Em không bao giờ để anh tìm ra em Sitting here, talking to myself Ngồi tại đây, trò chuyện với chình mình Thinking how I used to use you, only thing I'm used to Nghĩ về những điều em đã làm vì anh Last night was the last time, was the last time, whoa Đêm qua là lần cuối cùng, là lần cuối cùng, woah Gave me what I wanted when I needed it Hãy trao anh những gì anh muốn khi anh cần nó Honestly, I mean it Thành thật mà nói, ý anh là thế đó And if I could convince myself to feel it Và nếu em có thể thuyết phục bản thân cảm nhận nó You know I would feel it, I would Anh biết đấy em sẽ cảm nhận được, em sẽ Perfect, perfect timing Hoàn hảo, thời điểm hoàn hảo I start what I don't know how to end Là do em bắt đầu nhưng em không biết làm thế nào để kết thúc Don't re-, don't remind me Đừng nhắc lại, đừng gợi lại điều đó với anh I ruined it before it began, oh Anh đã hủy hoại nó trước khi nó bắt đầu, oh Last night was the last night of my past life Đêm qua chính là đêm cuối cùng trong quá khứ của em Got me here like you can never figure me out Em sẽ đến một nơi mà anh không bao giờ tìm ra em Last night was the last time, was the last time Đêm qua là lần cuối cùng, là lần cuối cùng I'll never let you figure me out Em không bao giờ để anh tìm ra em Sitting here, talking to myself Ngồi tại đây, trò chuyện với chình mình Thinking how I used to use you Nghĩ về những điều em đã làm vì anh Only thing I'm used to Điều duy nhất em đã từng làm Last night was the last night of my past life, whoa Đêm qua chính là đêm cuối cùng trong quá khứ của em Oh, whoa, whoa, whoa (x2) Oh, whoa, whoa, whoa (x2) Last night was the last night of my past life Đêm qua chính là đêm cuối cùng trong quá khứ của em Got me here like you could never figure me out Em sẽ đến một nơi mà anh không bao giờ tìm ra em Last night was the last time, was the last time Đêm qua là lần cuối cùng, là lần cuối cùng I never let you figure me out Em không bao giờ để anh tìm ra em Sitting here, talking to myself Ngồi đây, nói chuyện với chính mình Thinking how I used to use you, only thing I'm used to Nghĩ về những điều em đã làm vì anh Last night was the last night of my past life, whoa Đêm qua là lần cuối cùng, là lần cuối cùng, woah Oh, whoa, whoa, whoa (x2) Oh, whoa, whoa, whoa (x2) Where we've been, what we know Những nơi chúng ta từng ở, những điều chúng ta biết Will never go away (x2) Sẽ không bao giờ biến mất (Oh-oh) Where we've been, what we know Những nơi chúng ta từng ở, những điều chúng ta biết Will never go away (x2) Sẽ không bao giờ biến mất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.