Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Watch all the flowers Nhìn những đóa hoa Dance with the wind nhẹ rung trong gió Listen to snowflakes Lắng nghe những hoa tuyết Whisper your name thầm thì tên bạn Feel all the wonder Cảm nhận tất cả điều kì diệu Lifting your dreams Chấp cánh những giấc mơ của bạn You can fly Bạn có thể cất cánh bay (Fly) (Bay đi) Fly to who you are Bay đến con người thật của bạn Climb upon your star Leo lên ngôi sao của bạn You believe you'll find your wings Bạn tin rằng sẽ tìm thấy đôi cánh của mình Fly Bay đi To Your Heart Bay đến trái tim bạn Touch every rainbow Chạm mọi chiếc cầu vồng Painting the sky đang tô điểm cho bầu trời Look at the magic Nhìn những điều diệu kì Glide through your life Lướt qua cuộc đời bạn A sprinkle of pixie dust circles the night, you can fly Một làn bột tiên khoanh vòng đêm tối, bạn có thể cất cánh bay Fly to who you are Bay đến con người thật của bạn Climb upon your star Leo lên ngôi sao của bạn You believe you'll find your wings Bạn tin rằng sẽ tìm thấy đôi cánh của mình Fly Bay đi Everywhere you go Bất cứ nơi đâu bạn đến Your soul will find a home Tâm hồn bạn sẽ tìm thấy một mái ấm You'll be free to spread your wings Bạn sẽ tự do giang rộng đôi cánh của mình Fly Bay đi You can fly Bạn có thể cất cánh To your heart bay đến trái tim mình Rise to the heights of all you can be Vươn tới những đỉnh cao của bản thân (Fly, Fly) (Bay đi) Soar on the hope of marvelous things Vút lên trên hi vọng của những điều kì diệu Fly to who you are Bay đến con người thật của bạn Climb upon your star Leo lên ngôi sao của bạn You believe you'll find your wings Bạn tin rằng sẽ tìm thấy đôi cánh của mình Fly Bay đi Everwhere you go Bất cứ nơi đâu bạn đến Your soul will find a home Tâm hồn bạn sẽ tìm thấy một mái ấm You'll be free to spread your wings Bạn sẽ tự do giang rộng đôi cánh của mình Fly Bay đi You can fly Bạn có thể cất cánh To your heart bay đến trái tim mình

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.